Tárcsák felcserélése expozíció beállítása ha

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
vezérlőtárcsáira is. Tárcsák felcserélése Expozíció beállítása : Ha a Ki lehetőséget választotta, a fő vezérlőtárcsa szabályozza a záridőt, a segédtárcsa pedig a rekeszt. Amennyiben a Be lehetőséget választotta, a fő vezérlőtárcsa szabályozza a rekeszt, a segédtárcsa pedig a záridőt. Ha a Be (A mód) beállítást választotta, a fő vezérlőtárcsa csak g expozíciós módban használható a rekesz beállítására. Autom. élességállítás beállítása : A Be lehetőség kiválasztása esetén az automatikus élességállítási módot az AF mód gomb nyomva tartásával és a segédtárcsa elforgatásával, míg az AF mező módot az AF mód gomb nyomva tartásával és a fő vezérlőtárcsa elforgatásával választhatja ki. Ezek a beállítások az MB-D12 vezérlőtárcsáira is érvényesek.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
352 Rekeszbeállítás Ha a Segédtárcsa menüelemet választja, a rekeszt csak a segédtárcsával állíthatja (vagy a fő vezérlőtárcsával, ha a Tárcsák felcserélése > Expozíció beállítása menüpont Be értékét választja). Ha a Rekeszállító gyűrű lehetőséget választotta, a rekeszt csak az objektív rekeszállító gyűrűjével állíthatja be, és a fényképezőgép rekesz kijelzője 1 Fé lépésközökkel mutatja a rekeszértéket (a G és E típusú objektívek rekeszét ez esetben is a segédtárcsával állíthatja be). Felhívjuk figyelmét, hogy a kiválasztott beállítástól függetlenül a rekeszt a rekeszállító gyűrűvel kell beállítani, amikor nem-CPU objektív van csatlakoztatva. Menük és visszajátszás Ha a Ki lehetőséget választja, a választógombbal kiválaszthatja a teljes képes visszajátszás során megjeleníteni kívánt képet, kijelölhet kisképeket és navigálhat a menükben. Ha a Be vagy a Be (kép megj. kivételével) beállítást választotta, a fő vezérlőtárcsát használhatja kép kiválasztására teljes képes visszajátszás során, a kurzor jobbra vagy balra történő mozgatásához kisképes visszajátszás során, valamint a menüválasztó sáv felfelé és lefelé mozgatásához. A segédtárcsa használható teljes képes visszajátszás során az előre vagy hátraugráshoz, a Képtovábbítás a segédtárcsával menüpont beállításának megfelelően, illetve kisképes visszajátszás során az oldal felfelé vagy lefelé léptetéséhez. Menük megjelenítése közben a segédtárcsa jobbra forgatásával a kiválasztott lehetőség almenüjét, balra forgatásával pedig az előző menüt jelenítheti meg. A kívánt menüelem kiválasztásához nyomja meg a 2 gombot, a választógomb középső gombját vagy az J gombot. Ha kép megtekintése közben nem szeretné a vezérlőtárcsákat visszajátszásra használni, válassza a Be (kép megj. kivételével) menüpontot.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern