Die styl van n teks moet byvoorbeeld ook pas by die

This preview shows page 5 - 9 out of 14 pages.

Die styl van 'n teks moet byvoorbeeld ook pas by die informele of formele karakter van die kommunikasiesituasie. Konteks?
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Die elemente van styl tree interaktief met mekaar op en skep so die indruk by die leser. Die leser sal die teks hierdeur interpreteer en bepaal of dit aan sy/haar verwagtinge voldoen, asook of dit aansluit by die taal- en teksgenre- norme Styl en register moet altyd binne tekskonteks geïnterpreteer word. Daar is nie so iets soos regte of verkeerde styl nie, slegs gepaste of nie-gepaste styl vir die konteks waarin die teks verskyn. Afleiding oor styl
Image of page 6
Skrywers moet ook op die volgende elemente let t.o.v. styl: moeilikheidsgraad inligtingsdigtheid afstemming op die teikengroep registerkeuse Vier kernbegrippe
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Die teikengroep bepaal in eerste instansie hoe moeilik of eenvoudig 'n teks moet wees. Aspekte wat ’n teks se moeilikheidgraad bepaal is: Onderwerp: Waaroor handel dit? Waar pas dit by die leser se verwysingsraamwerk in? Het hy/sy voorafkennis daaroor? Word die onderwerp goed verduidelik? Woordkeuses, sinsbou en terminologie: Ingewikkelde sinne, vakterminologie en abstrakte konsepte of moeilike woorde verhoog die moeilikheidgraad.
Image of page 8
Image of page 9
 • Summer '14
 • BED

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern