Mikrostruktura gašenja 100 martenzit M a tvrdoća je maksimalno moguća za

Mikrostruktura gašenja 100 martenzit m a tvrdoća je

This preview shows page 46 - 48 out of 225 pages.

Mikrostruktura gašenja: 100 % martenzit M , a tvrdoća je maksimalno moguća za promatrani čelik. Krivulja br. 2 Čelik ugrijan na temperaturu austenitizacije t A gasi se npr. uranjanjem u običnu vodu sobne temperature 20°C (krivulja hlađenja 2 na slici 1.45 ). K rivulja hlađenja tangira krivulju početka pretvorbe u točki "b" . Sve do točke "c" struktura je homogena (postoji samo pothlađeni austenit A P ), k ada počinje transformacija u martenzit M . Pretvorba završava na temperaturi završetk a martenzitne pretvorbe M f . Konačna postignuta mikrostruktura kaljenja jednaka je onoj u prethodnom slučaju (krivulja 1), tj. sastoji se samo od martenzita M , a tvrdoća je još uvijek maksimalna.
Image of page 46
47 Ova se krivulja još naziva gornja kritičn a krivulja hlađenja (gašenja). To je ono najmanje intenzivno gašenje koje još daje konačnu homogenu strukturu gašenja 100 % martenzita. Iz gornje kritične krivulje gašenja približno se može izračunati gornja kritična brzina gašenja , tj. ona koja još uvijek osigurava da se 100 % austenita transformira u 100 % martenzita: ? ?ℎ? ∆𝑡 ∆𝜏 ? ?𝑟 𝑔 𝑡 𝐴 −𝑡 𝑖 𝜏 𝑖 ?𝑖? gdje je: ? ?𝑟 𝑔 [°C/s] - gornja kritična brzina gašenja, ? 𝐴 [°C] - temperatura austenitizacije, 𝜏 𝑖 ?𝑖? [s] - minimalno tra janje inkubacije pothlađenog austenita, ? 𝑖 [°C] - temperatura na kojoj je trajanje inkubacije pothlađenog austenita najkraće . Krivulja br. 3 Austenitizirani čelik gasi se po krivulji 3 na slici 1.45 . Pretvorba austenita započinje u točki "d" . Iz pothlađenog austenita počinje stvaranje bajnita B . Ova pretvorba traje do točke "e" , kada se preostali pothlađeni austenit počinje transformirati u martenzit M . T a transformacija završava pri temperaturi M f . Bajnit je vrsta niskotemperaturnog paraeutektoida (kao što je perlit visokotemperaturni eutektoid). Bajnit se kao i perlit sastoji od ferita i cementita, ali za razliku od perlita njegova mikrostruktura nije lamelarna, nego je igličasta ("acikularna"). Me hanička svojstva bajnita su relativno dobra: kompromis između relativno visoke tvrdoć e (400 600 HV) i relativno dobre žilavost i. Kontinuiranim gašenjem ne može se postići mikrostruktura 100 % B , nego samo smjesa B + M ili P + B + M ili F + P + B + M . Zbog t og razloga njegova dobra svojstva ne dolaze do izražaja kontinuiranim ohlađivanjem, pa se ovakvo hlađenje rijetko primjenjuje u praksi. Struktura čelika hlađenog a po krivulji 3 jest bajnit i martenzit, dakle B + M - smjesa faza. Krivulja br. 4 Če lik zagrijan na temperaturu austenitizacije gasi se prema krivulji hlađenja 4 npr. uranjanjem u ulje ( 1.45 ). U točki "g" za počinje se , od pothlađenog austenita , stvarati perlit (P= id +Fe 3 C id ). U točki "h" pre staje stvaranje perlita, a od preostalog pothlađenog austenita započinje bajnitna pretvorba B . Konačno u točki "k" prestaje stvaranje bajnit a, a preostali se pothlađeni austenit počinje transformirati u martenzit M . Ova posljednja transformacija završava n a temperaturi M f , pa se mikrostruktura gašenja sastoji od smjese perlita, bajnita i martenzita: P + B + M .
Image of page 47
Image of page 48

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors