Eftersom en del av priset nu betalas av subventionen

This preview shows page 6 - 9 out of 24 pages.

Eftersom en del av priset nu betalas av subventionen är man nu villig att betala mer, PD+ S, för varje enhet.oDärför leder subventionen till att efterfrågekurvan skiftar uppåt med S kronor.Att räkna ut marknadsjämvikten med skattAnta att efterfrågan och utbudet på en marknad ges av följande funktioner:oEfterfrågan: QD= 8 - PoUtbudet: QS= P - 26
oJämvikten på en fri marknad: Q* = 3 och P* = 5Anta att en skatt på 1 läggs på säljaren för varje såld enhet:oNytt utbud: QS= (Pkons-1) - 2 = Pkons – 3, ny jämvikt: Q* = 2.5, Pkons= 2.5 och Pprod= 4.5Staten (kap 8 och 20.4)Effektivitetsförlust vid beskattningSkulle marknaden fungera utan en stat? Om inte, är jämförelsen med en marknadsjämvikt utan skatt mindre relevant.Finns det något som säger att skatteintäkterna används effektivt? Om inte, kanske effektivitetsförlusten är mer än triangeln.Effektivitetsförlusten kan var större än vad det ser ut som, beroende på hur effektivt skatteintäkterna används.SpelteoriEtt sätt att studera strategiska val.Ex. Fångarnas dilemma:Två personen, 1 och 2, har blivit anhållna för ett brott.Om ingen erkänner --> 1 år i fängelse var.Om ena personen erkänner och vittnar mot den andre frias han medan den andre får 3 år i fängelse.Om båda vittnar mot varandra får båda 2 år i fängelse.Oavsett vad 2 gör så vinner 1 på att vittna.Dominant strategi: att person 1 erkänna och vittna mot person 2.Nashjämvikt: en situation då ingen av aktörerna skulle kunna få det bättre genom att ensidigt byta strategi.Upprepade spelAktörer som interagerar flera gånger har lättare att få till ett samarbete.Samarbeten är ofta lättare att uppnå i små grupper än i stora.Vilken politik förs i en demokrati?MedianväljarteoremetoEn konfliktdimensionoTvå kandidateroMajoritetsbeslutoVarje väljare röstar på den kandidat som ligger närmast det man själv tyckerVilken politik förs i en demokrati?Public choice: Väljare, politiker och byråkrater av egenintresse.oOmfördelningspolitik (medianinkomsten lägre än medelinkomsten).oByråkrater vill gynna sig själva och den egna byråkratin.oLobbying.7
Produktion (kap 9)Produktionsteori kap 9-12Hur mycket kan ett företag producera?Beror på: mängd insatsvaror, produktionsteknologi.Produktionsfunktionen: beskriver hur mycket ett företag kan producera givet en viss mängd insatsvaror.oI vår modell antar vi att produktionsfaktorer (=insatsvaror) kan kategoriseras som arbete (L) och kapital (K).oAntag att kvantiteten, q, som ett företag kan producera beror på hur mycket arbete som utförs (L) och hur mycket kapital (K) som finns.Q = f(L,K)Ex. q = L0,6* K0,4oPå kort sikt kan det vara svårt att ändra mängden insatsvaror. oVissa insatsvaror är mer "permanenta" än ändra. Vi antar att kapital är svårare att ändra på kort sikt.oPå kort sikt kan man endast ändra den ena av L eller K, på längre sikt kan båda ändras.MarginalproduktHur mycket mer kvantitet kan vi få ut om vi lägger till en extra enhet arbete eller en extra enhet kapital?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 24 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
.
Tags
kort sikt, l ng sikt, Kap, efterfr gad kvantitet

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture