Responden pertama R1 ialah pengarah dari Jabatan Perancang Bandar Dan Desa

Responden pertama r1 ialah pengarah dari jabatan

This preview shows page 104 - 106 out of 109 pages.

Responden pertama (R1) ialah pengarah dari Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Pahang manakala responden kedua (R2) ialah pegawai perancang dari Majlis Perbandaran Kuantan. Pemerhatian kawasan kajian dilaksanakan bagi melihat situasi sebenar mengenai persekitaran pembangunan semasa dan keadaan pembangunan komersial di Bandar Indera Mahkota. 4.2.1 Temu Bual Menurut hasil temu bual, pembangunan di Bandar Indera Mahkota memberi kesan positif terhadap potensi pembangunan komersial. Pembangunan di Bandar Indera Mahkota memberi kesan terhadap penyediaan pelbagai jenis kemudahan asas yang lengkap. Bandar tersebut juga dilengkapi dengan pelbagai jenis pembangunan utama, kawasan- kawasan perumahan, perniagaan, jalinan jalanraya dan lebuhraya pintasan. Selain itu, Bandar Indera Mahkota terletak di lokasi yang strategik kerana bandar tersebut berfungsi sebagai laluan utama bagi pengguna jalan raya dari Kuantan menggunakan Lebuhraya Pantai Timur (LPT) dan Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT 2). Bandar tersebut juga dihubungkan di antara Lapangan Terbang Sultan Haji Ahmad Shah dan Gambang melalui Lebuhraya Pintasan Kuantan. Bandar Indera Mahkota yang terancang dengan dilengkapi pelbagai kemudahan asas, pembangunan utama, serta terletak di kawasan yang strategik memberi daya tarikan kepada pembangunan komersial pada masa yang akan datang. Di samping itu, kebanyakkan pembangunan komersial semasa di Bandar Indera Mahkota ialah berskala kecil dan sederhana. Pembangunan komersial yang berskala masih tiada lagi. Penduduk di dalam bandar tersebut perlu meluangkan masa 17minit-25minit ke pembangunan komersial berskala besar di pusat bandarbagi mendapat barangan eklusif. Ia memberi potensi terhadap pembangunan komersial yang berskala besar di Bandar Indera Mahkota sedangkan pembangunan komersial yang berskala besar hanya terdapat di pusat Bandar. 4.2.2 Pemerhatian Kawasan Kajian Hasil daripada pemerhatian kawasan kajian, Bandar Indera Mahkota ialah sebuah bandar yang terancang dengan dilengkap pelbagai jenis pembangunan dan kemudahan asas. Antaranya, kemudahan asas yang terdapat di dalam Bandar Indera Mahkota ialah Terminal Sentral Kuantan, Kompleks Wisma Belia, Taman Bandar (taman rekreasi), Masjid Tengku Ampuan Afzan, IIUM Medical Centre , Kuantan Medical Centre , universiti awam, universiti kolej swasta, sekolah rendah, sekolah menengah, perkhidmatan bank lain-lain. Pembangunan jenis perkhidmatan kerajaan yang terletak di bandar tersebut ialah Kompleks Mahkamah Kuantan, Kompleks Jabatan Pengangkutan Jalan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Jabatan Audit Negara (Pahang), Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Pahang, Jabatan Pengarah
Image of page 104
84 Tanah dan Galian Kuantan dan Pejabat Imigresen Negera (Pahang), Pejabat Pendaftar Negara (Pahang), Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (Pahang). Kompleks KDN Negeri Pahang dan lain-lain.
Image of page 105
Image of page 106

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 109 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes