Приймати рішення про списання безнадійного

This preview shows page 88 - 90 out of 123 pages.

приймати рішення про списання безнадійного боргу в порядку, передбаченому законом;Вкажіть під котрим номером правильно вказано право контролюючих органів?-виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбаченихзаконом;-здійснювати контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування і сплати податківта зборів, установлених Податковим Кодексом;-здійснювати контроль за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (податковихдекларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням податків та зборів);-здійснювати контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземнійвалюті;-реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів,пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;Вкажіть під котрим номером правильно вказано право контролюючих органів?-здійснювати контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземнійвалюті;
-реєструють та ведуть облік платників податків, облік об’єктів оподаткування та об’єктів,пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;-здійснювати контроль за погашенням податкового боргу з податків та зборів платниківподатків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;-здійснювати контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарюванняза кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;-приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податковогоборгу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченомузаконодавством;Вкажіть під котрим номером правильно вказано право контролюючих органів?-здійснювати контроль за забезпеченням стягнення заборгованості суб’єктів господарюванняза кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;-звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських табухгалтерських документів у випадках, передбачених Податковим кодексом.-здійснювати контроль за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошовихзобов’язань та/або податкового боргу;-організовувати роботу та здійснювати контроль за застосуванням арешту майна платникаподатків, що має податковий борг.Позначте відповідь, у котрій правильно слово (словосполучення), пропущене у наведеномузаконодавчому положенні: «Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податковоїміліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи **** у проведенні перевірок, щоздійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницькоїдіяльності з питань оподаткування.»-не можуть брати безпосередньої участі;-не повинні брати безпосередньої участі;-можуть брати безпосередню участь;-можуть брати участь;-повинні брати участь за дорученням контролюючих органів;Вкажіть, у котрих відповідях правильно визначені основні завдання Державної фіскальноїслужби України?-реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи;

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 123 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture