RAİFCAN ŞİMŞİR YATIRIM PLANLAMA ALTYAPI.pptx

Niteliklerine ilişkin yönetmelikte yer alan madde

Info icon This preview shows pages 11–15. Sign up to view the full content.

Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan madde 5’e göre turizm yatırım belgesi talep etmemiz gerekir. * Madde 6 ya göre turizm işletmesi belgesi talebi için Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur
Image of page 11

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

* Yatırımın yeri için 5 farklı seçenek bulunmaktadır yatırım yeri kendi araziniz arazi satın alacaksanız Herhangi bir KTKGB ve TM İçindeki Kamu Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Hazine Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz Herhangi bir KTKGB ve TM Dışındaki Orman Arazilerinin Tahsisini İsteyeceksiniz
Image of page 12
Kendi arzin ise * Eğer yatırımımızı kendi arazimiz üzerine yapacaksak Eğer arazi herhangi bir Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi içerisinde kalıyor ise “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde planlama çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.
Image of page 13

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Hazineye ait arazi * Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8. maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin kanunda belirtilen sürelerde turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Hazineye ait olan
Image of page 14
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern