Rapport av utredningen om makt integration och strukturell diskri minering SOU

Rapport av utredningen om makt integration och

This preview shows page 43 - 44 out of 68 pages.

Rapport av utredningen om makt, integration och strukturell diskri- minering. SOU 2006:37. Stockholm: Fritzes. - (ed.) (2006) Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:59. Stockholm: Fritzes. - (2006) ‘Diskriminering i arbetslivet’ i de los Reyes, P. (ed.) (2006) Arbetslivets (o)synliga murar. Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:59. Stockholm: Fritzes. - (2006) ‘Global o(jäm)likhet och intersektionalitet. Om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster’ i Tidskrift for Kjønnsforskning . Oslo. - (ed.)(2006) Arbetslivets (o)synliga murar . SOU 2006:59. Stockholm: Fritzes. - (2005) ‘Mångfald och diskriminering: två sidor av samma mynt?’ i Fazlhashemi, M. och Höglund, S. (ed.) (2005) Mångfaldens möjligheter och svårigheter som lösning arbetskraftsproblemen. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. - ( 2005) ‘Olika tider - ojämlika platser. Historia, tillväxt och arbete i det moderna paradigmet’ i de los Reyes, P. & Martinsson, L, (ed.) Olikhetens paradigm. Inter- sektionella perspektiv o(jäm)likhetsskapande. Studentlitteratur. Lund. - (2005) ‘Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering’ i de los Reyes, P. & Kamali M. (ed.) Bortom vi och dem. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering . SOU 2005:41. Stockholm: Fritzes. - & Martinsson L. ‘Olikhetens paradigm och några följdfrågor’ i de los Reyes, P. & Martinsson L. (ed.) (2005) Olikhetens paradigm. Intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. Studentlitteratur, Lund. - & Kamali M. (ed.) (2005) Bortom vi och dem. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskri- minering. SOU 2005:41. Stockholm: Fritzes.. - & Martinsson L. (eds.) (2005) Olikhetens paradigm. Intersektionella perspektiv på o(jäm)likhetsskapande. ‘Introduktion’, Lund. Studentlitteratur. - & Mulinari D,(2005) Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över ojämlikhetens landskap. Lund. Liber. -, (2004) ‘Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet’ i Utsatta och sårbara brottsoffer. Stockholm. Jure. - (2004) ‘Det problematiska systerskapet ‘ i Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter (ed.) Ge- nushistoria. En historiografisk exposé . Lund. Studentlitteratur. - (2004) ‘’Äntligen en vit man bland hottentotter!’ Kronprincessans vita hjältar och feminismens blinda fläckar’ i Oscar Pripp (ed.) Mångfald i kulturlivet, Mångkulturellt centrum. Botkyrka. Ss 35-41. - (2002) ‘Den postkoloniala (o)ordningen’ i Isacson M., och Morell M., Industrialismens tid. Ekonomisk historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 2000 år , Stockholm, SNS. Ss 265-283. - (2002) ‘Vem tar hand om barnen? könsarbetsdelning och offentlig barnomsorg ur ett ekonomisk historiskt perspektiv’ i Lena Andersson Skog och Olle Krantz (ed.) Omvandlingens sekel – perspektiv på ekonomi och samhälle i 1900- talets Sverige. Lund.
Image of page 43

Subscribe to view the full document.

Image of page 44
 • Fall '08
 • Finklerberg

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes