Sumber Kajian RTD Segamat 2030 Penggantian Jadual 24 Strategi Sektor Pertanian

Sumber kajian rtd segamat 2030 penggantian jadual 24

This preview shows page 8 - 14 out of 30 pages.

Sumber : Kajian RTD Segamat 2030 (Penggantian) Jadual 2.4 : Strategi Sektor Pertanian (sambungan)
Image of page 8
Image of page 9
Image of page 10
Image of page 11
2-12 BAHAGIAN 3 : KONSEP, STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KEMAMPANAN Laporan Analisis Dan Strategi Pembangunan RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT 2030 (PENGGANTIAN) Projek Agro Mix Farm TKPM-Tanaman Sekijang TKPM-Tanaman Jabi (baru) TKPM-Ternakan Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembungkusan (CPPC) Hasil Pertanian Kluster Tanaman Industri & Komoditi Kluster Tanaman Industri & Komoditi Kluster Tanaman Makanan Berkelompok Kluster Tanaman Buah-Buahan (Durian) Kluster Tanaman Industri & Komoditi Kluster Tanaman Buah-Buahan Kluster Tanaman Makanan Berkelompok (Sayur-sayuran, Buah-buahan, Tanaman Kontan) Kluster Tanaman Buah-Buahan (Durian & Limau Barli) Agro Mix Farm TKPM Sekijang TKPM Jabi Kluster Tanaman Makanan Berkelompok Kluster Tanaman Industri & Komoditi MUKIM BEKOK MUKIM LABIS MUKIM CHAAH MUKIM POGOH MUKIM SG. SEGAMAT MUKIM GEMEREH MUKIM SERMIN MUKIM BULOH KASAP MUKIM GEMAS MUKIM JEMENTAH GEMAS BAHRU BATU ANAM JEMENTAH BULOH KASAP BANDAR SEGAMAT TENANG STATION LABIS BEKOK CHAAH Kluster Tanaman Buah-Buahan (Durian) 3 km 5 km Kawasan halangan ternakan ayam dan burung walit RAJAH 2.4 STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN Pengekalan dan pembangunan kawasan pertanian utama : tanah pertanian Kelas 2 dan 3 di luar koridor pembangunan daerah; TKPM-Tanaman (2) dan TKPM-Ternakan (15), dan tapak Agro Mix Farm. Peningkatan produktiviti agro makanan, tanaman industri dan komoditi : Kluster Tanaman Makanan Berkelompok, Kluster Tanaman Buah-buahan, Kluster Tanaman Industri & Komoditi; pertanian pintar fertigasi, hidroponik, vertical farming , dan tanaman selingan, integrasi pertanian. Peningkatan penyediaan kemudahan infrastruktur pertanian : CPPC Hasil Pertanian Segamat; sistem pengairan dan perparitan; jalan-jalan ladang, dan jeti nelayan darat berstruktur kekal. Peningkatan produktiviti pertanian secara mesra alam : MyGAP (GAP; GAHP; SALM; GAqP); ternakan ayam dan burung walit tidak dibenarkan dalam kawasan bandar dan pekan (3 5 km), dan ternakan ayam secara sistem reban tertutup.
Image of page 12
PENDAHULUAN 2-13 Laporan Analisis Dan Strategi Pembangunan RANCANGAN TEMPATAN DAERAH SEGAMAT 2030 (PENGGANTIAN) BAHAGIAN 3 : KONSEP, STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KEMAMPANAN Pembagunan guna tanah dan fizikal merupakan sektor yang paling penting dalam pembangunan guna tanah. Kawalan pembangunan perlu dikawal dengan baik bagi mengelak konflik guna tanah di dalam daerah ini. STRATEGI PENERANGAN 1. Menyediakan pengezonan guna tanah yang optimum dan komprehensif untuk kegunaan masa hadapan Memastikan pengezonan guna tanah sesuai dengan keadaan sekitar, mengambilkira pembangunan komited, keperluan semasa dan keperluan masa akan datang.
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture