ΜαθηματÎ&sup

Θεμα 15 ? να υπολογίσετε την

This preview shows 30 out of 33 pages.

ΘΕΜΑ 15 ο Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 1 1 4 2 a a a a a a αν 1 2012   ΘΕΜΑ 16 ο Να λυθεί το σύστημα: 5 2 3 x = 6 6 3 4 2 = 2 ΘΕΜΑ 17 ο α) Να κάνετε γινόμενο τις παραστάσεις: Α=χ 3 +4χ 2 +4χ, Β=χ 2 –4, Γ=χ 2 –2χ β) Να λύσετε την εξίσωση B A 2 1 = 1 . ΘΕΜΑ 18 ο Να λυθεί η κλασματική εξίσωση: 2 4 x +2x-3 - x+1 2-2x = x+2 x+3 ΘΕΜΑ 19 ο Να υπολογιστούν οι τιμές των παραστάσεων ) 7 40 ) 11 2 30
Image of page 30

Subscribe to view the full document.

31 ΘΕΜΑ 20 ο Να γίνουν γινόμενο οι παραστάσεις 2 4 2 2 2 2 9 12 4 10 25 1 4 4 4 4 4 1           6 3 2 2 2 2 6 3 6 9 8 16 4 28 49 4 4 1                2 2 2 2 16 10 25 2 1 25 15 9 25 x 20 4        ΘΕΜΑ 21 ο Αν 1 2 2   να υπολογίσετε την παράσταση 2 3 2 3 1 1 1      ΘΕΜΑ 22 ο Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα που έχουν άρρητους παρανομαστές σε ισοδύναμα κλάσματα με ρητούς παρανομαστές 1 17 3 i) ii) iii) 3 2 1 3 2 2 1 ΘΕΜΑ 23 ο Να αποδείξετε τις ισότητες      3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 1 2 1 4 1 4 1 1 2 5 1 2 2 3 0 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 9 4 2 2 2 5                                                                                            2 2 3 3 3 2 2 2 5 20 x 1 3 x 2 x 2 x 13 x 2 3 x 2 x 2 x x 9 2 2           
Image of page 31
32 ΘΕΜΑ 24 ο Αν 1 x 3 x α ) Να δειχθεί 2 2 1 x 7 x β ) Να υπολογιστεί η τιμή της παράστασης 2 2 2 3 4 3x 2x 4x x x x
Image of page 32

Subscribe to view the full document.

Image of page 33
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern