Het is gekoppeld aan realiteit en betekenis het is

This preview shows page 6 - 7 out of 10 pages.

- Het is gekoppeld aan realiteit en betekenis. Het is gekoppeld aan hoe het gepresenteerd wordt in media en de betekenis die we daar aangeven. Vormt voor een deel hoe wij over onszelf denken. - Het is sociaal en geconstrueerd. Identiteit wordt gecreëerd in sociale verbanden. Het is een sociaal proces, als je in een klas zit, vorm je je identiteit aan de hand van de andere personen en wat er van je verwacht wordt. - Het gaat in op de relaties die wij hebben met anderen . Onze identiteit altijd verhouden aan de situatie waar je je bevindt en met welke mensen je bent. Het is heel erg differentieel en afhankelijk van de soorten relaties die je hebt met mensen. - Onze identiteit staat niet vast . Identiteit is iets wat we continu aan het produceren zijn en wat continu voor je geproduceerd wordt. Het is nooit klaar met de constructie en productie van je identiteit. Mass national identities (pagina 169): hoe wij als nationaliteit worden aangesproken op onze nationale kenmerken (we beschouwen onszelf als Nederlanders). Onze nationale identiteit is Nederlands en dat wordt op een massamanier naar ons gecommuniceerd. Gaat om het gevoel dat wij geconstrueerd worden als Nederlanders. Pas sinds de vorige eeuw met de komst van grote massamedia. Daarvoor vormden mensen veel meer een identiteit gebaseerd op de manier waarop ze op dat moment leefden (Utrechter, boer). Het was niet alsof je onderdeel uitmaakte van een grote massa. Sinds de komst van massamedia worden ze aangesproken op die identiteit. Massamedia zijn in staat om ons een collectief gevoel te geven dat we allemaal Nederlander zijn. Boodschappen doorgeven aan Nederlanders omdat de hele tijd wordt benadrukt dat we Nederlanders zijn. Wordt mass uitgedragen. Gaat hand in hand met kapitalisme massacommunicatie en massa identiteiten leiden tot consumptie. Hangt nauw samen met hegemoniale mediamacht. Via massamedia dragen zij een nationale identiteit uit, wat dus leidt tot consumptie. Cultureel imperialisme (pagina 172): het opdragen van je cultuur aan andere volken. 2 mogelijkheden: - Elite die heel doelbewust dacht dat de cultuur overgebracht moest worden, omdat het leidde tot consumptie (agressief) - Cultureel verval. In de tijd van globalisering komen we vaak in aanraking met andere culturen. De cultuur die je eerst had, raakt daardoor in verval omdat het botst met een andere cultuur. Identiteit politiek (pagina 174): tegenwoordig zijn we meer bezig met het individu dat met massa. Er ontstaan subculturen. Je wordt niet aangesproken als een gewone consument, maar bijvoorbeeld met Netflix in subcategorieën valt. Aan de ene kant is de industrie zich hiervan bewust, maar wij als consumenten zijn ons daar ook van bewust. - Bottum-up : subculturen gaan macht opeisen in het hegemoniale stelsel - Top-down : elite wil de macht blijven behouden, daarom moeten ze wat concessies doen.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture