Da çevrede kolay parçalanmadıklarından sadece

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 76 - 80 out of 141 pages.

da çevrede kolay parçalanmadıklarından, sadece sularda değil, genel olarak çevrede ciddi birer sorun haline gelmişlerdir. Sentetik organik maddeler denince akla başlıca: Petrol kökenli yakıtlar Plastikler Plastikleştiriciler Elyaflar Elastomerler İlaçlar Deterjanlar Pestisitler Besin katkı maddeleri Çözücüler . Yağlı boyalar Doğal sularda bulunan su bakterileri tarafından biyolojik olarak parçalanamadıkları gibi atık madde işleme proseslerinde de parçalanmazlar. Bundan dolayı sularda uzun süre kalırlar (plastikler, pestisitler gibi). Bazıları suya kötü renk, koku ve tat verirler. Bu durum o suda yetişen balık türleri) olumsuz yönde ve büyük ölçüde etkiler. Bunlardan bazıları (petrol atıkları, Pestisitler gibi) çok düşük derişimlerde bile akuatik hayat için son derecede zararlıdır.
Image of page 76
Bitkilerin Anormal Büyümesine Neden Olan Kirleticiler: Su bitkileri de dâhil, bitkilerin gelişmeleri için çeşitli elementlere ihtiyaç vardır. Bu elementlerin sayısı 15-20 kadardır. Bunlardan özellikle azot ve fosforca zengin sularda su bitkileri aşırı miktarda çoğalır. Buna ötröfikasyon denir. Ötröfikasyon, normal olarak kirlenmemiş doğal sularda da görülen bir olaydır. İnsan faaliyetleri sonucu sulara başlangıçta bol miktarda besin girmesine sebep olur. Bunun sonucu bitkiler (akuatik ekosistem) daha iyi gelişir. Ancak bu gelişme bir yerden sonra zararlı olmağa başlar. Çünkü sulardaki çözünmüş oksijen derişimi azalır. Bu da hayvanların ölmelerine sebep olur. Bununla da kalmaz, böyle sulardan etrafa pis kokular yayılır. İnorganik Kirleticiler: İnorganik madde atıkları da sulan önemli ölçüde kirletir. Bu atıklar başlıca: a) Tuzlar b) Metaller c) Mineral asiller d) Mineraller dir. Bunların sudaki etkileri başlıca üç gruba ayrılır: 1) Asitliğin artması 2) Tuzluluğun artması 3) Toksikliğin artması
Image of page 77
SU KALİTESİNİN TAYİNİ Bir suyun kalitesini belirlemek için üzerinde çok çeşitli tayinler yapılabilir. Ancak yaygın olarak kullanılan tayinler üzerinde durulacaktır. 1-Çözünmüş Oksijen Tayini 2-Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı 3-Kimyasal Oksijen İhtiyacı ( KOİ ) 4-Toplam Organik madde tayini 5-Katı madde tayini 6- Azot tayini 7- Fosfat tayini 8- Bulanıklık tayini 9- Renk tayini 10- Koku tayini 11- pH tayini 12- Bakteriyolojik tayin 13-İletkenlik Tayini 14- Sertlik Tayini 15- Ağır Metal tayini 16- Toplam Alkalinite
Image of page 78
1-Çözünmüş Oksijen Tayini Su kalitesi için en önemli Ölçütlerden birisi suda çözünmüş olan oksijen derişimidir. İçinde çözünmüş oksijen olmayan bir akarsu veya gölde canlı hayat mümkün değildir. Oksijen suda normal şartlarda 9 mg/L kadar çözünür. Bu çözünürlük sıcaklık artışıyla azalır. Sudaki çözünmüş oksijen derişimi iki şekilde tayin edilir. 1) Winkler metoduyla 2) Oksijen probu metoduyla Winkler metodu yaklaşık 80 yıldır kullanılan bir metottur. Bu maksatla geliştirilmiş olan diğer metotların doğruluğu, bu metotla kontrol edilir. Winkler metodunda geçen başlıca kimyasal reaksiyonlar 2Mn +2 + O 2 + 2H 2 O 2MnO 2 + 4H + MnO 2 + 2I - + 4H + Mn +2 + I 2 + 2H 2 O I 2 + 2S 2 0 3 -2 S 4 0 6 -2 + 2I -
Image of page 79
Image of page 80

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors