Lande hvor medarbejdere er tilfredse med sik kerheden

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 67 - 70 out of 224 pages.

pladsen. Lande, hvor medarbejdere er tilfredse med sik- kerheden, har typisk de mest tilfredse medarbejdere. Danmark ligger helt i top på begge punkter. Ikke alle anvender påkrævet sikker- hedsudstyr Danmark adskiller sig derimod negativt ved, at hver femte medarbejder ikke anvender det krævede sikker- hedsudstyr. Blandt faglærte er det tre ud af ti, hvilket er den højeste andel i EU. Risiko for ulykke er den samme på job som i fritid Risikoen for, at der sker en ulykke, hvor den tilskade- komne kommer på skadestuen, er stor set den samme, uanset om man går på arbejde eller holder fri. Eftersom mere tid går med fritid end med arbejde, vil et skade- stuebesøg efter en fritidsulykke i gennemsnit ske hvert 16. år, hvor der derimod i gennemsnit går 48 år mellem arbejdsulykker. Uanset om ulykken sker på arbejdet eller i fritiden, er regningen for arbejdsgiverne den samme, hvis medarbej- derne ikke kan arbejde. Ulykker uden for arbejdstiden står for knap tre fjerdedele af det samlede fravær relateret til ulykker. Danskere arbejder 20 pct. af tiden Familie- og arbejdsliv hænger godt sammen for danske medarbejdere, og de har stor fleksibilitet i arbejdstiden. Danskernes arbejdstid er faldet over en længere periode, og beskæftigede tilbringer nu en femtedel af årets timer på arbejdet. Danske beskæftigedes arbejdstid er lavere end i flere andre lande. Eksempelvis er den faktiske årlige arbejds-
Image of page 67
68 tid blandt beskæftigede 30 timer lavere end i Sverige. Det svarer til, at vi i Danmark arbejder knap en uge mindre hvert år.
Image of page 68
69 2.2 Verdens mest tilfredse medarbej- dere Danskere er mest tilfredse med ar- bejdsforhold Danske medarbejderes arbejdstilfredshed er den højeste i EU. Næsten alle er tilfredse med deres arbejde, og mere end hver anden er meget tilfreds, hvilket er den højeste andel i EU, jf. figur 2.1. Figur 2.1 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Er du helt generelt tilfreds eller utilfreds med dine aktuelle arbejdsforhold?”. Arbejdsforhold definerer EU-Kommis- sionen som arbejdstid, arbejdets organisering, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, medarbejderrepræsentation og forhold til arbejds- giveren. KILDE: Egne beregninger på baggrund af EU-Kommissionen (Eurobarometer). De tilfredse danske medarbejdere fremgår også af en undersøgelse af arbejdsforhold i 2010, jf. egne beregnin- ger på baggrund af European Foundation for the Impro- vement of Living and Working Conditions (European Working Condition Survey). Fagforeningerne roser danske ar- bejdsvilkår Den internationale sammenslutning af fagforeninger, ITUC, placerer samtidig Danmark som det land i verden, der har de bedste arbejdsvilkår. Danmark er det eneste land, hvor der ikke har været noget at bemærke på 97 indikatorer vedrørende arbejdstagernes fundamentale Danske medarbejdere er verdens mest tilfredse 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Danmark Østrig Belgien Finland Storbritannien Estland Luxembourg Holland Sverige Tyskland Irland Tjekkiet Frankrig Slovenien Litauen Ungarn Polen Malta Slovakiet Letland Bulgarien Cypern Portugal Italien Kroatien Rumænien Spanien Grækenland Meget tilfreds Tilfreds EU28-gennemsnit Andel beskæftigede, der er tilfredse med arbejdsforhold, pct., 2014
Image of page 69
Image of page 70

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors