som o ens consideren especialistes \u00e9s a dir del m\u00f3n antic medieval modern i

Som o ens consideren especialistes és a dir del món

This preview shows page 2 - 4 out of 7 pages.

som o ens consideren especialistes, és a dir, del món antic, medieval, modern i, també com no, del món contemporani i del món actual. L’anàlisi i reflexió sobre l’època que estudiem i coneixem millor ens ajudarà a entendre o potser a contestar millor la pregunta formulada i que és de relleu per les historiadores i per alguns historiadors, per a les investigadores i investigadors i per les i els estudiants de qualsevol centre d’ensenyament superior i de recerca europeus. Per què encara avui en dia NO ÉS JA IMPENSABLE –malgrat el gran nombre d’estudis- no explicar la historia i els estudis de les dones en moltes universitats catalanes, peninsulars i algunes europees, per què es continua SENSE explicar una part important de la història, del pensament, de l’art, de la música, és a dir, es continuar sense explicar bona part de la vida..., de la meitat de la població que ha habitat i habita el món? I, per què succeeix quan ja som tantes les professores, historiadores, filòsofes, antropòlogues i estudioses d’altres disciplines que hi són a la universitats i als diversos centres de recerca i estudis que existeixen a Catalunya, a la Península Ibèrica i a arreu d’Europa, a apart dels centres específics d’estudis de les dones i d’alguns menys d’estudis sobre les noves masculinitats. Ja som moltes les que expliquem història de les dones
Image of page 2
3 i estudis de les dones, i també cada vegada som més les que expliquem història de les dones i també història dels homes, és a dir, història de totes les criatures humanes, història de la humanitat sencera que fa història en el món i ho ha fet en el passat, la història de les nostres avantpassades i avantpassats; i algunes intentem apropar-nos a fer una història que, als anys 20 del segle passat, Marc Bloch va anomenar història total . Bloch va ser un dels fundadors de l’Escola dels Annales i de la revista Annals: Économies Sociétés i Civilisations (1929, fund. Marc Bloch i Lucien Febvre), ara anomenada, Annals, Histoire et Sciences Sociales. Aquesta escola historiogràfica que va pensar i escriure una història diferent a la història més tradicional erudita que s’havia elaborat fins aleshores i que només s’interessava o pels fets, una història factual o per la història econòmica. Els Annals van començar a elaborar una història que tenia en compte altres aspectes molts més amplis: no només estudiava l’economia, els fets econòmics, sinó d’altres elements que hi eren per sota d’aquests i que eren fonamentals per entendre el que succeïa. Fets com són la qualitat i nivell de vida de les persones en una zona i a una època determinada. A aquests primers canvis –introduïts per Annals- en la consideració de què és, com s’ha de fer i perquè serveix la història; es van anar afegint dècades més tard, d’altres formes de fer i veure la història amb la incorporació d’altres estudiosos. Historiadors, historiadores i estudiosos molts diversos que varen anar introduint diferents paràmetres a l’estudi de la història i que també són importants per la història de les dones, perquè sovint per elles, en el passat com en el present son elements importants en la seva vida.
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '20
 • Dr Lucy

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors