Đáp ứng được nhu cầu bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và cân đối NSNN nhiều dự

Đáp ứng được nhu cầu bổ sung vốn cho

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Đáp ứng được nhu cầu bổ sung vốn cho đầu tư phát triển và cân đối NSNN , nhiều dự án cơ sở hạ tầng , các chương trình xóa đói giảm nghèo , cải thiện môi trường , giải quyết việc làm , an sinh xã hội , các dự án tăng trọng quốc gia . . . đều được đầu tư bằng nguồn vốn vay công.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia vẫn nằm trong giới hạn an toàn , đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Hình thức huy động vốn vay ngày càng đa dạng , linh hoạt , tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển đồng bộ thị trường tài chính. Bên cạnh việc huy động vốn ưu đãi ODA , vay thương mại nước ngoài , vay qua phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước là công cụ huy động vốn có hiệu quả của nhà nước. Cơ cấu đồng tiền vay đa dạng , đặc biệt những năm gần đây tỷ giá đồng Việt Nam và đồng đô la tương đối ổn định. 3.2.Hạn chế Chính sách sử dụng nợ công không hiệu quả Chưa tận dụng tối đa nguồn lực từ thì trường chứng khoán Quyền hạn của các cơ quan còn chồng chéo, phân tán III. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ CÔNG , THÚC ĐẨY KINH TẾ 1. Ổn định chính sách tài khóa , cân đối thu chi công , hạn chế vay nợ nước ngoài và đảm bảo cho thâm hụt ngân sách ở mức hợp lý Quản lý chặt chẽ chi tiêu công và thâm hụt ngân sách Cân đối đầu tư công Đảm bảo minh bạch các hoạt động thu chi Cân đối mô hình phát triển kinh tế 2. Khắc phục tình trạng quan liêu , tình trạng trốn lậu thuế Thúc đẩy vai trò độc lập của các cơ quan phụ trách về quản lý an ninh tài chính và tiền tệ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế và các văn bản pháp luật có liên quan , sao cho đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, chặt chẽ 3. Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng , đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ 4. Thực hiện tốt chính sách nợ công 5. Cần có cái nhìn đánh giá chính xác kịp thời về tình hình nợ công 6. Thực hiện hiệu quả quản lý nợ công KẾT LUẬN
Image of page 4
Image of page 5
 • Summer '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes