ĐỊ NH GIÁ Đị nh gi� Do tính chất c�a thương vụ MA cùng với các dự án như khu

Đị nh giá đị nh gi? do tính chất c?a

This preview shows page 7 - 8 out of 21 pages.

ĐỊ NH GIÁ Đị nh giá Do tính chất của thương vụ M&A cùng với các dự án như khu công nghiệp Dung Quất sắp đi vào hoạt động và dự án thép Cà Ná đang trong quá trình triển khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn từ 2 - 7 năm, vì vậy phương pháp chiết khấu dòng tiền sẽ là phù hợp nhất và được sử dụng để xác định giá trị nội tại cũng như tính toán giá trị cộng hưởng trong quá trình sáp nhập giữa hai doanh nghiệp. Với những nhận định về diễn biến chung của nền kinh tế, cùng với sự thay đổi trong chu kì ngành xây dựng, chúng tôi sử dụng mô hình 10 năm với 3 giai đoạn với các giả định trong sự thay đổi cơ cấu chi phí sau sáp nhập của HPG. Chi tiết các giả định của chúng tôi như sau: Doanh thu của doanh nghiệp được xác định theo mô hình 3 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Kéo dài trong 3 năm, tăng trưởng chậm lại với tốc độ 10 15% mỗi năm do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, cùng với chi phí lớn của thương vụ M&A gây ra gánh nặng về chi phí và lãi vay, thêm vào đó là việc dự án Dung Quất đi vào hoạt động khiến doanh nghiệp phải ghi nhận chi phí khấu hao, trong khi giá trị cộng hưởng chưa lập tức tác động lên kết quả kinh doanh của HPG. Do đó lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sau sáp nhập tăng 8 -12%. - Giai đoạn 2: Bắt đầu tăng trưởng mạnh nhờ sự hồi phục của nền kinh tế cũng như hưởng lợi từ giá trị cộng hưởng mà thương vụ M&A đem lại. Quá trình cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo và nhân sự sau M&A hoàn tất, các đại lý và chi nhánh dần đi vào hoạt động ổn định, nhà máy được đưa vào vận hành theo công suất thiết kế, giúp gia tăng doanh thu từ 25 -45% m ỗi năm, tốc độ tăng trưởng kép CAGR trong 5 năm đạt 35,65%. Chi phí được cắt giảm, biên lợi nhuận dần được cải thiện giúp gia tăng lợi nhuận sau thuế từ 15 -30%. - Giai đoạn 3: Nền kinh tế bắt đầu đạt đỉnh tăng trưởng, sản phẩm của công ty dần bão hòa, các đối thủ hiện tại gia tăng sản xuất với chất lượng tương tự, cùng với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài khiến cho tăng trưởng doanh thu giảm dần về mức tăng trưởng trung bình ngành trong dài hạn là 5%. Biên lợi nhuận được cải thiện, tăng từ 20% lên 25 % do tận dụng được tối đa lợi thế từ chuỗi giá trị khép kín, tự cung cấp nguyên liệu sản xuất các sản phẩm tôn mạ giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm; tận dụng được các đại lý và chi nhánh bán hàng cùng
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 21 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors