4 pagkakilala sa pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

4. Pagkakilala sa pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan Mayroong mga bahagi sa nasabing teksto ang nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Ang paggamit ng mga salitang katulad ng “marahil” at “maaari” ay nagpapahiwatig na ang pangungusap ay isang opinyon lamang at walang sapat na ebidensya ang magpapatunay dito. 5. Pagsusuri kung valid o hindi ang teksto Ang kwentong nabasa ay masasabing valid sapagkat maaring ito ay naganap sa totoong buhay o ‘di kaya’y mayroong pagkakaugnay sa lipunang ating ginagalawan. Ang isa pang dahilan ng pagiging valid nito ay ang maayos na pagkakalahad ng kaganapan sa kwento kung kaya’t mas madaling naintindihan ang pangunahing ideya nito. 6. Paghihinuha o paghula sa kalalabasan ng teksto
Sa kabila ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa ni Aling Marta na mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ng kanyang anak, makakatagpo siya ng isang mayaman na babae na nakaranas din ng isang malupit na trahedya na handang tumulong sa kanya kapalit ang paninilbihan niya dito. Bago siya manilbihan ay ipinatingin muna siya ng babae sa doktor. Bagaman inilahad sa teksto ang pagsasawalang- bahala ng mga tao sa mga kapuspalad, hindi ito naging dahilan upang magkasundo at maging magkaibigan ang dalawa. Sa bawat trahedyang dumadating sa kanilang buhay, silang dalawa ang umaagapay at tumutulong sa isa’t isa.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture