Кількість грошей в

This preview shows page 12 - 14 out of 58 pages.

Кількість грошей, в середньому необхідних для обігу протягом певного проміжку часу (Мн), прямо пропорційно масі товарів і рівню їх цін і обернено пропорційно середньої швидкості обігу грошової одиниці. Ця залежність може бути виражена формулою: де PQ - сума цін товарів, які реалізуються за певний період; V - середня кількість оборотів грошової одиниці за той же період. Закон грошового обігу. Грошовий обіг не є простим повторенням обігу товарів і підпорядковується своєму специфічному закону. Сутність його полягає в тому, що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна, об'єктивно зумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Якщо формалізувати суть цього закону, то вона може бути виражена рівнянням: Мф = Мн де Мф - фактична маса грошей в обігу; Мн - об'єктивно необхідна для обігу їх маса. Якщо Мф перевищує Мн - значить, в обігу з'явилися зайві гроші, і навпаки, якщо Мф менше, ніж Мн - то їх бракує.
Image of page 12
11. Змінювати масу грошей в обороті України може банківська система. Зменшення або збільшення грошей досягається емісійною діяльністю центрального та комерційних банків. При цьому ЦБ емітує готівкові та безготівкові гроші, а також комерційний банк - тільки безготівкові. Через випуск грошей банки щодня забезпечують поточні потреби своїх клієнтів в готівці і в безготівкових платежах. Оскільки одночасно з випуском гроші надходять в банки, то сума надходжень покриває велику частину випуску. І тільки та частина випуску, яка не забезпечена надходженням грошей, є емісією). Випуск центральним банком безготівкових грошей здійснюється такими способами: наданням позик комерційним банкам шляхом їх рефінансування;
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 58 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes