1135 waterstoffluoride hf waterstoffluoride wordt

Info icon This preview shows pages 232–234. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
11.3.5 Waterstoffluoride (HF) Waterstoffluoride wordt vooral gebruikt om silicaten op te lossen, waarbij het vluchtige SiF 4 ontstaat. Waterstoffluoride wordt soms ook gebruikt voor het oplossen van staalsoorten die in andere zuren moeilijk oplossen. SiF 4 , evenals de overmaat HF kan verwijderd worden door toevoeging van H 2 SO 4 , gevolgd door verwarming. Bij 112 °C ontstaat een constant kokende oplossing met 38 % HF. De geconcentreerde HF-oplossing bevat 50 % HF ( ρ = 1,16 g/mL). Behandelingen met waterstoffluoride kunnen niet in glaswerk worden uitgevoerd. Men gebruikt behouders uit teflon, polyethyleen, zilver of
Image of page 232

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon