me vendndodhje t� veprimtarive t� tyre n� vende t� ndryshme n� formën e një

Me vendndodhje t? veprimtarive t? tyre n? vende t?

This preview shows page 13 out of 13 pages.

me vendndodhje të veprimtarive të tyre në vende të ndryshme, në formën e një filiali, dege, apo selie të përhershme. Transaksioni ndërmjet palëve të lidhura nuk e ka tensionin ekonomik që është karakteristikë e transaksioneve ndërmjet palëve jo të lidhura. Në marrëveshjet tregtare palët e palidhura kanë objektiva specifike konkurruese ndërsa palët e lidhura mund të kenë objektiva të përputhshme ose edhe të njëjtin objektiv. Palët e palidhura apo të pavarura janë të motivuara nga interesat vetjake gjatë marrëveshjes, për të realizuar përfitimin më të madh të mundshëm, ndërsa palët e lidhura mund të jenë të interesuara të arrijnë rezultatet e dëshiruara për palën tjetër. Nëse palët e lidhura nuk veprojnë sipas parimit “arm’s length”, atëherë tregu nuk ekziston dhe transaksionet e tyre nuk reflektojnë realitetin ekonomik. Në këto marrëveshje palët e lidhura nuk nxiten apo frenohen nga konsiderata financiare që transaksionet që kryhen sipas parimit të tregut normalisht i marrin në konsideratë. Si rezultat, palët e lidhura gëzojnë fleksibilitet të madh në kontrollimin e ndikimit të taksave në transaksionet që kryejnë. 13
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors