Slika 217 Dijagram toplinske obradbe klasičnog poboljšavanja 4 N a slici su

Slika 217 dijagram toplinske obradbe klasičnog

This preview shows page 85 - 88 out of 225 pages.

Slika 2.17. Dijagram toplinske obradbe klasičnog poboljšavanja [4] N a slici su posebno ucrtane krivulje grijanja i hlađenja površine p i jezgre j . Temperatura jezgre kasni za temperaturom površine i kod grijanja i kod hlađenja i to tim više što su dimenzije presjeka izratka veće. Čelici za poboljšavanje imaju od 0,3 0,6 % C, ali se smatra optimalnim sadržaj em 0,3 0,4 % C, jer se kaljenjem takva čelika ne dobije tetragonalni martenzit M T već kubni martenzit M K . Tako se značajno reduciraju inače opasne mik ronapetosti (zaostala naprezanja)! Kaljenje kao međufaza služi u cilju raspada lamelarnog eutektoida, a naknadn im visokim popuštanje m da se dobije zrnata struktura, tj. fino raspršeni zrnati cementit Fe 3 C u žilavoj feritnoj matrici! Konačni rezultat: Preko martenzita dobiveni su željeni zrnati eutektoidi i to troostit (T) ili sorbit (S). Time je čeliku izrazito porasla žilavost, a tvrdoća i čvrstoća su opale (u odnosu na zakaljeno stanje), što se vidi u dijagramu na slici 2.18 . Napomena: Do debljine 10 mm mogu se koristiti uglji čni nelegirani čelici, a za veće presjeke legirani čelici zbog izrazito veće prokaljivosti!! Poboljšanu strukturu nakon visokog popuštanja imat će samo onaj dio presjeka koji je prethodnim kaljenjem imao martenzitnu strukturu. Zbog tog je razloga bitna prokaljivost koja je izražena kod legiranih čelika .
Image of page 85
86 Slika 2.18. Dijagram promjene mehaničkih svojstava ovisno o temperaturi popuštanja [1] Poboljšavanje je postupak koji se najčešće primjenjuje za dinamički opterećene elemente strojeva: osovine, opruge, zupčanike, vijke... Ako t i dijelovi moraju imati tvrdu površinu otpornu na trošenje, poboljšava se njihova jezgra i to prije postupka otvrdnjavanja površine ili za vrijeme toga postupka. Poboljšavanje alata vrši se samo ako su dinamički opterećeni (alati za kovanje, pneumatski sjekači metala). Slika 2.18 prikazuje dijagram ov isnosti mehaničkih svojstava o temperaturi popuštanja. Na slici 2.19 prikazan je dijagram  istog čelika u različitim toplinskim stanjima. Uočava se da čelik u kaljenom stanju ima visoku granicu popuštanja, ali slabu rastezljivost (pa je stoga i žilavost slaba). Poboljšani čelik ima višu granicu popuštanja i veću elongaciju u odnosu na polazno normalizirano stanje. Velika površina ispod ove krivulje kvalitativno upućuje na znatno povišenje žilavosti u odnos u na polazno stanje. Slika 2.19. Kvalitativni prikaz dijagrama rastezanja jednog čelika prije pojedine faze postupka poboljšanja i nakon nje [4]
Image of page 86
87 b) IZOTERMIČKO POBOLJŠAVANJE Provodi se naglim hlađenjem s pravilne temperature austenitizacije t A u kupki izotermičke temperature t IZ , iznad temperature M s , uz zadržavanje do potpunog završetka pretvorbe! Cilj je dobiti bajnit (gornji, srednji ili donji), pa su temperature kupke između nosa dijagrama (temperature na kojoj je trajanje inkubacije austenita minimalno t i 450 °C) i temperature M s : t i > t IZ > M s .
Image of page 87
Image of page 88

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors