Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en

This preview shows page 13 - 14 out of 59 pages.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 11 2. Herbeoordeling taalcursussen De herbeoordeling van taalcursussen is gebaseerd op het beoordelingssysteem van de oorspronkelijke kieswijzer. Ten opzichte van de oorspronkelijke kieswijzer hebben we één categorie anders beoordeeld. Het gaat hier om de categorie toetsing. In de oorspronkelijke kieswijzer keken we naar de manier waarop gebruik wordt gemaakt van voor- en natoetsen. Vanwege het huidige beleid maakt iedereen momenteel gebruik van voor- en natoetsen. Welke cursus ook wordt gevolgd. We h ebben er daarom voor gekozen de categorie ‘toetsing’ in deze herbeoordeling anders te benaderen. We kijken naar de manier waarop toetsgegevens voor de inhoud en het verloop van de cursus zelf worden gebruikt; wordt de voortgang bijgehouden met tussentoetsen? Worden gegevens van de voortoets gebruikt om de inhoud van de cursus te bepalen? Het idee hierachter is dat cursisten zo efficiënt mogelijk willen werken en niet geschoold willen worden op onderdelen die zij al voldoende beheersen. Idealiter is de inhoud van de cursus daarom afgestemd op alleen de onderdelen die uit de voortoets minder sterk naar voren komen. Ook is het wenselijk dat de voortgang tussentijds wordt gemeten. Zo kan worden vastgesteld of een cursist een onderdeel inmiddels voldoende beheerst om de natoets te maken. Voor het verzamelen van de beschrijvingen van de taalcursussen hebben we de volgende instellingen benaderd: alle aanbieders die vermeld staan in de vorige kieswijzer alle ROC’s die de opleiding tot pedagogisch medewerker kinder opvang aanbieden alle onderwijsadviesbureaus Net als bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke kieswijzer het geval was, bestaat de kans dat er meer aanbieders van taalcursussen zijn dan opgenomen in deze herbeoordeling. Dat komt doordat niet iedere aanbieder binnen de onderzoeksperiode een beschrijving kon aanleveren en doordat we niet van iedere aanbieder respons kregen op de oproep. De ingezonden beschrijvingen hebben we beoordeeld aan de hand van een van tevoren opgesteld beoordelingssysteem, zoals weergegeven in het volgende schema. De laagste waardering bestaat uit één ster en de hoogste waardering uit vier sterren. Schema 2: totstandkoming van de waarderingen Domein Geen van de domeinen mondelinge taal, lezen en schrijven: * Eén of twee van de domeinen mondelinge taal, lezen en schrijven: ** Meer domeinen dan mondelinge taal, lezen en schrijven: *** Uitsluitend de domeinen mondelinge taal, lezen en schrijven: **** Doel Geen specifiek niveau geformuleerd: * Minder ambitieus dan de nieuwe taalnorm: ** Ambitieuzer dan de nieuwe taalnorm: *** Volgens de nieuwe taalnorm: **** Beroep- Voor alle beroepsgroepen: * specificiteit Voor de sector zorg & welzijn: ** Voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvangsector: *** Voor pedagogisch medewerkers in de VVE-sector én de kinderopvangsector: **** Toetsing Toetsing speelt geen rol: de cursus is een vast traject: * Met beschikbare gegevens uit een
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

Image of page 14
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes