2 banken kommer förlora på grund av ränta

This preview shows page 13 - 15 out of 24 pages.

2 Banken kommer förlora på grund av ränta, amortering och avgifter som uppkommer vid betalningen. Eftersom hela summan kommer betalas på engång så kan de förlora på det. ”bär betalar man ränta och amortering? 5 § skrbL. Hänvisa till ränta amorteringen lagen, till avtalet. Ekonomisk anledning att banken säger nej till Amanda. Banken tar inte emot något av Amanda. Om man betalar alla räntor fram till förfallodagen. Då behöver man inte betala i förväg 5§ är dispositiv. punkt 8. man har rätt att när som önska att helt eller delvis lösa utan avgifter lösa krediten i förtid. Om detta finns i avtalet då har Amanda rätt att betala tillbaka på engång. 3 det som gäller är att banken har rätt att kräva Petersson att betala hela lånet enligt 1 kap 2§ SkbrL då de har solidariskt ansvar, svara en för alla, alla för en. Petersson har rätt att kräva andra att betala lånet med han 2§ 2st SkbrL. Banken kan kräva lånet av vem som helst av dessa tre men det är de tre som ska lösa det mellan sig. (men Petersson är skyldigt att betala hela beloppet till banken oavsett om Andersson eller Lundström går med det då har avtalat om). Kommit övrerens om 40 10 10, han ska bevisa det, annars betala var sin del lika mycket. 4 ”kommer drabbas av dröjsmålsräntor. 8§ räntelagen. Man har rätt att jämka dörjmålsräntan. 37§ avtalslagen eftersom Oskar är konsument. Sanera hans skulder i saneringslagen. Fast det inte handlar om stora summor. 5 kkiL efter 30 dagra 10 % NI – IN lagen 1978:599 3 § Avtalsvillkor som inskränker köparens befogenheter eller förmåner enligt denna lag är ogiltigt. 4§ Säljaren får kräva betalning i förtid endast om han har gjort förbehåll härom samt 1. köparen sedan mer än fjorton dagar är i dröjsmål med att erlägga förfallen del av
kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen eller, om dröjsmålet avser två eller flera vid olika tidpunkter förfallna poster, till mer än en tjugondel av denna, eller gäller privat person och privat person. 36§ avtalslagen om de är skäliga. Den här klausulen om två dagar är oskälig. När det gäller endast 2 dagar då kan inte domstolen godkänna det med tanken på 30 dagar eller två veckors och 10 %. Lag ska kunna skydda personen när det gäller ett sådant avtal. 6 a. Det är 3§ räntelagen är om förfallodagen så blir det dröjsmålsräntan, dröjsmålsräntan 8% som är riksbankensräntan är 0 alltså blir som gäller om inget annat är avtalad. 6§. ”förfaller 1/6 b. Enligt § 4 SkbrL. 30 dagar som gäller om man inte har avtalat om förfallodag. 6§ blir räntan 8% c. enligt 3§ är det förfallodagen. Det kan bli att den får betala dröjsmålsräntan 8% 6§. d. Enligt 3§, ja. Det är då det räntan som gäller som man har avtalat om alltså 12% enligt 7§ i räntelagen. När det är högre ränta så är det den som gäller och inte dröjsmålsräntan(8%).

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture