Povećani sadržaj silicija povećava s tupanj sekundarne grafitizacije Dinamička

Povećani sadržaj silicija povećava s tupanj

This preview shows page 182 - 184 out of 225 pages.

sekundarnog grafita. Povećani sadržaj silicija povećava s tupanj sekundarne grafitizacije. Dinamička izdržljivost žilavog lijeva može se značajno povećati prikladnom toplinskom obradom. Dinamička izdržljivost za 20 ∙ 10 6 ciklusa raste s porastom tvrdoće matrice kao rezultat toplinske obrade. Npr. komponenta koja ima dinamičku izdržljivost 170 - 200 MPa u žarenom stanju, u izotermički ili klasično poboljšanom stanju ima dinamičku izdržljivost 310 - 345 MPa. Kod rotirajućeg vratila opterećenog a na savijanje koji je prethodno podvrgnut austempering obradi dinamička izdr žljivost je reda veličine 480 MPa, a može dostići i vrijednosti od 690 MPa ako je vratilo nakon toplinske obrade hladno valjano ili kugličareno. Dinamička izdržljivost bit će optimalna ako je struktura matrice homogena po cijelom presjeku i bez defekata. P riroda žilavog lijeva je takva da postoji mnogo mikrostrukturnih izvora koji mogu umanjiti dinamičku izdržljivost, što uključuje: povećanu veličinu nodula, mikroporozitet, eutektičke karbide, trosku i druge uključine. Svi navedeni problemi naročito dolaze do izražaja kod masivnih odljevaka.
Image of page 182
183 5.4 TOPLINSKA OBRADA KOVKASTOG LIJEVA Feritni i perlitni kovkasti lijev dobivaju se žarenjem bijelog lijeva kontroliranog sastava, tako da je žarenje značajan dio proizvodnog procesa ovog lijevanog željeza. Kod velikog broj a aplikacija, u novije vrijeme, kovkasti se lijev sve više zamjenjuje žilavim lijevom. Do toga dolazi zbog neophodnih i jako dugih toplinskih tretmana kovkastog lijeva (oko 100 sati) te problema dovoljno brzog hlađenja odljevaka velikih debljina stijenke. Danas se često koristi za tankostijene odljevke i dijelove od kojih se zahtijeva maksimalna obradljivost postupcima obrade odvajanjem čestica, te za dijelove čija površina mora biti otporna na trošenje. Žarenje kovkastog lijeva vrši se u pećima s kontroliranom atmosferom čime se eliminira mogućnost razugljičenja površinskog sloja. Žarenje uključuje tri važna koraka: 1. Prvi korak je nukleacija nakupina (kvržica) grafita inicirana u početku zagrijavanja na visoku temperaturu žarenja . 2. Drugi korak je zadržavanje odljevka na temperaturi 900÷970ºC. Ovaj se korak naziva prvi stupanj grafitizacije. Za vrijeme prvog stupnja masivni karbidi bijelog lijeva eliminiraju se iz strukture odljevka. Kada su karbidi rastvoreni, odljevak se naglo hladi na temperaturu 740ºC prij e početka drugog stupnja grafitizacije. 3. Treći korak u postupku žarenja sastoji se od sporog hlađenja u području temperature A1 (alotropska modifikacija). Ovaj se korak naziva drugim stupnjem grafitizacije. Za vrijeme ovog stupnja postiže se feritna matrica bez karbida. Brzina hlađenja iznosi 2 - 28ºC/h. Slika Slika 5.20 prikazuje mikrostrukturu feritnog kovkastog lijeva.
Image of page 183
Image of page 184

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors