Voor proteïnen is het belangrijk om een solvent met

Info icon This preview shows pages 226–228. Sign up to view the full content.

Voor proteïnen is het belangrijk om een solvent met een voldoende hoge ionische sterkte te gebruiken (bijv. 0,05 M NaCl) om elektrostatische adsorptie van de opgeloste molecule, door occasionele geladen sites op het gel te vermijden. 10.4 Toepassingen van gelchromatografie Gelchromatografie wordt gebruikt voor het analyseren van verbindingen met een relatieve molecuulmassa van enkele honderden tot enkele miljoenen. We kunnen een onderscheid maken tussen toepassingen van gelfiltratie voor het scheiden van wateroplosbare componenten en van gelpermeatie voor het scheiden van wateronoplosbare componenten (zie ook hogerop). Gelfiltratie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het scheiden van hoogmoleculaire biomoleculen van laagmoleculaire biomoleculen of van zouten. Op deze manier kunnen proteïnen gescheiden worden van aminozuren of van laagmoleculaire peptiden, op voorwaarde dat de uitsluitingslimiet van de stationaire fase gekozen wordt op moleculaire massa’s van enkele duizenden. Andere typen van biomoleculen die kunnen gescheiden worden zijn nucleïnezuren en polysacchariden. Het scheiden van grote biomoleculen van anorganische zouten noemt men ontzouten. Een voorbeeld is het scheiden van hemoglobine en natriumchloride op een Sephadex-gel. Gelpermeatie dient voor het scheiden van homologe verbinden, oligomeren of polymeren. Een voorbeeld is het scheiden van vetzuren met een relatieve moleculaire massa tussen 100 en 350. Voor deze toepassing wordt een polymeer met een uitsluitingslimiet van ca. 1000 gekozen. Zowel gelfiltratie als gelpermeatie kunnen gebruikt worden om moleculaire massa’s of om een verdeling van moleculaire massa’s van biomoleculen en van polymeren te bepalen. In fig. 10.4 is een gelchromatogram van polystyreenstalen met een verschillende molecuulmassa weergegeven. De retentievolumes van de samenstellende bestanddelen van een staal worden vergeleken met die van
Image of page 226

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.