Belagat kalemin ucuna geleni yaz\u0131p s\u00f6z\u00fc uzatmak de\u011fil a\u00e7\u0131k s\u00f6zlerle ve 130

Belagat kalemin ucuna geleni yazıp sözü uzatmak

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Belagat, kalemin ucuna geleni yazıp sözü uzatmak değil, açık sözlerle ve 130. etraflıca söyleyip maksadı anlatmaktır demişler . Ma- haret sahibi şair, bu ince meselenin künhüne erdi de hu gerekli esası bir kere anladı mı artık sözü- nün yanağı parlamaya, şiirlerinin güzelliği günden güne artmaya başlar . Nihayet bir dereceye gelir ki 135. onun bir beyti bir kaside yerine geçer, bir gazeli bir divan makamına kaim olur . Bir kıtayla bir ül- keyi haraca keser, bit rubaiyle bütün âlemin "rub’u meskûn” undan bac alır . Kafiye tartan şairler, bayraklartm açtılar mı 140. iki âlemin hâzinesini de kalemle elde ederler . Hele o hâzinenin kilidi yok mu ... Şair olan erin dilinin altındadır! Bu sözleri söylemekten ve bu mukaddimeyi yazmaktan maksat, Tanrı mezarını arıtsın, kutluluk HAFIZ DİVANI XLV
Image of page 3
XLVI HAFIZ DİVANI 145. âleminde derecesini yüceltsin, rahmetli, kutlu şehit, âlimlerin üstünü , ediklerin üstadı, lâtif şeylerin ma- deni, Tanrı9ya ait bilgilerin mahzeni, ulu efendimiz, millet vc Dinin Şems9 i Muhammed Haftz9 ın melek huylu yüce zatını anlatmaktır . Onun parlak şiirlerine 150. Ahthayal kaynağı bile hased eder , bakir mazmun- larını hurilerle gılmanlar hile kıskanır . Gönüller alan beyitleri Sabban'm sözlerini, latif ve sebhar nesri Hassan9 ın ihsanını unutturmuştur . Şiirleri, güzellik incisine, cennet bahçelerine 155. benzer ... Gönüllere huzur verir, huzura lezzet bağışlar . Aletin sözleriyle halkın damağına lezzet ver- miş, açık ve manalı şiirleriyle ileri gelenlerin can ağızlarına tat bağışlamışın . Zâhir ehline â\inânık 160. kapılarım açttğı gibi şiirleriyle bâtın ehlinin nur- larını arttırmıştır. Her işte hale uygun söz söylemiş, herkes için eşsiz ve lâtif bir mana incisi delmiştir . Az söze çok mana sığdırmıştır. Yazılarında estetik kaidelerinin bütiin çeşitleri vardır .
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors