Kilde årsstatistik og specialudtræk fra arbejdsskade

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 114 - 117 out of 224 pages.

KILDE: Arbejdsskadestyrelsens årsstatistik og specialudtræk fra Arbejdsskade- styrelsen. Fald i erhvervssygdomme med erhvervsevnetab 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel anerkendte erhvervssygdomme med erhvervsevnetab i forhold til anerkendte sygdomme, pct. Hver femte erstatning har højt erhvervsevnetab 0 10 20 30 0 10 20 30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 55-70 pct. 75-100 pct. Andel erhvervssygdomme med erstatning fordelt på erhvervsevnetabs- procent, pct.
Image of page 114
115 Usikkert, om alle psykiske erhvervssygdom- me har noget med arbejde at gøre Rygsygdomme og posttraumatisk belastningsreaktion er de erhvervssygdomme, som oftest medfører et erhvervs- evnetab – det gælder for seks ud af ti af de anerkendte erhvervssygdomme med disse diagnoser, jf. figur 3.12. Figur 3.12 ANM.: Beregningerne bygger på skadeårgang 2007. Se boks 3.3 for bereg- ningsforudsætninger. Kun anerkendte erhvervssygdomme med mindst 50 tilfælde indgår. KILDE: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik og Arbejdsskade- styrelsen. Kun én stress- relateret diagnose på sygdomsliste Diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion blev opta- get på listen over erhvervssygdomme i 2005. Det er den eneste stress-relaterede diagnose, der er optaget på er- hvervssygdomsfortegnelsen. Andre psykiske sygdomme kan blive anerkendt, hvis sygdommen udelukkende eller i overvejende grad er forårsaget af arbejdets særlige art. Det kan f.eks. være en socialrådgiver, som bliver udsat for vold i arbejdstiden. Disse sager bliver behandlet i Erhvervssygdomsudvalget, jf. boks 3.5. Belastningsreaktion har oftest erhvervsevnetab 0 20 40 60 80 Posttraumatisk belastningsreaktion Ryghvirvelsygdomme Rygsmerter Skulderleddets senemanchet Astma Karpal tunnel syndrom Tennisalbue Sene- og seneskedehindebetændelse Allergisk eksem Toksisk eksem Støjbetinget hørenedsættelse Lungehindefortykkelse Hørenedsættelse Andel af erhvervssygdom med given diagnose med erhvervsevnetab pct., skadeårgang 2007
Image of page 115
116 Boks 3.5 Erhvervssygdomsudvalget Erhvervssygdomsudvalget vurderer konkrete arbejdsskadesa- ger, hvor en sygdom ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, og forhandler løbende med Arbejdsskade- styrelsen om revision af fortegnelsen over erhvervssygdomme. Sygdomme, der ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnel- sen, kan blive anerkendt, hvis Erhvervssygdomsudvalget vurderer, at sygdommen udelukkende eller i overvejende grad skyldes arbejdets særlige art. Det kan f.eks. være andre psyki- ske diagnoser end posttraumatisk belastningsreaktion. Erhvervssygdomsudvalget består af repræsentanter fra Sund- hedsstyrelsen, Direktoratet for Arbejdstilsynet, De offentlige arbejdsgivere, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles- råd, Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Arbejdsskadestyrelsens direktør er formand for udvalget.
Image of page 116
Image of page 117

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors