I eksempelvis sverige er der tre gange så mange

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 83 - 87 out of 224 pages.

sen af sikkerhed. I eksempelvis Sverige er der tre gange så mange medarbejdere, der føler, at helbredet er i fare på grund af arbejdet, jf. figur 2.14. Mange virksomheder har tilbud til ansatte 0 20 40 60 Behandlingsordning Motionsfaciliteter Rygestop Sundhedstjek Sund kost Små motionsaktiviteter Ingen tilbud Andel af virksomheder med tilbud om sundhedsfremme, pct., 2012
Image of page 83
84 Figur 2.14 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Tror De, at Deres helbred og sikkerhed er i fare på grund af Deres arbejde?”. KILDE: European Foundation for the Improvement of Living and Working Con- ditions (European Working Condition Survey). Andelen af danske medarbejdere, der vurderer, at deres helbred er i fare grundet deres arbejde, er faldet ca. otte pct.point fra 2005 til 2010. Mange bruger ikke påkrævet sikker- hedsudstyr Omkring hver femte danske medarbejder bruger ikke altid det påkrævede sikkerhedsudstyr. Det er den næst- højeste andel blandt de europæiske lande, jf. figur 2.15. Danske medarbejdere føler sig sikre 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Danmark Holland Irland Italien Storbritannien Tyskland Tjekkiet Belgien Østrig Frankrig Finland Portugal Luxembourg Malta Litauen Cypern Slovakiet Ungarn Polen Spanien Rumænien Slovenien Estland Bulgarien Grækenland Sverige Letland Andel beskæftigede, der mener, at deres helbred er i fare grundet deres arbejde, pct., 2010 EU27-gennemsnit
Image of page 84
85 Figur 2.15 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Bruger De det altid, når det er påkrævet?”. Spørgsmålet stilles til beskæftigede, der har svaret ja til spørgsmålet: “Kræver Deres job nogensinde, at De går med beskyttelsesudstyr?”. KILDE: European Foundation for the Improvement of Living and Working Con- ditions (European Working Condition Survey). Tre ud af ti faglær- te anvender ikke sikkerhedsudstyr Andelen, der ikke altid bruger sikkerhedsudstyr, når det er påkrævet, varierer meget på tværs af jobtype. Mange faglærte arbejder i brancher, hvor der ofte er behov for høj grad af sikkerhedsudstyr. Blandt faglærte arbejdere er det tre ud af ti, der ikke altid bruger sikkerhedsudstyr, når arbejdet kræver det, jf. figur 2.16. 18 pct. følger ikke sikkerhedshenvisninger 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 Slovakiet Irland Spanien Polen Østrig Malta Storbritannien Tyskland Cypern Portugal Rumænien Luxembourg Italien Belgien Ungarn Bulgarien Tjekkiet Slovenien Finland Frankrig Estland Litauen Holland Letland Sverige Danmark Grækenland Andel beskæftigede, der har svaret nej til, at de altid bruger sikkerhedsudstyr, når det er påkrævet, pct., 2010 EU27-gennemsnit
Image of page 85
86 Figur 2.16 ANM.: Se anmærkning til figur 2.15. Faglærte arbejdere er afgrænset til disco-kode 6 og 7. KILDE: European Foundation for the Improvement of Living and Working Con- ditions (European Working Condition Survey). 60 pct. tager an- svar for kollegaers sikkerhed Fælles ansvar for sikkerheden kan således bidrage til at nedbringe antallet af ulykker yderligere. Det gælder også i forhold til at få medarbejdere til at tage ansvar ikke blot for egen sikkerhed, men også for kollegaers sikkerhed. Omkring 60 pct. af medarbejderne tager ansvar for, at kollegaer arbejder sundt og sikkert, jf. kapitel 4.
Image of page 86
Image of page 87

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors