Bu \u00e7er\u00e7evede AY\u00f6netmeli\u011fi T\u00fcrk G\u0131da Kodeksi Avrupa Birli\u011fi Ambalaj ve Ambalaj

Bu çerçevede ayönetmeliği türk gıda kodeksi

This preview shows page 18 - 21 out of 25 pages.

ve tüketici ihtiyaçları ve pazar fırsatları olduğu görülmektedir. Bu çerçevede “Ambalaj Atığı Yönetmeliği”, “Türk Gıda Kodeksi”, “Avrupa Birliği Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönergesi” mevzuatlarının firmalar tarafından bilindiği ve uygulamalarına uyulduğu saptanmıştır. Firmaların çevresel konuların ve eylemlerin organizasyonda mevcut durumdan daha aktif olması gerekliliğinde fikir birliğinde içinde oldukları saptanmıştır. Firma çalışanlarının tümünün çevresel konuların geliştirilmesinin kendi kurumsal kimliklerini ve marka itibarını artıracağını düşündükleri saptanmıştır. Ürün geliştirirken zararsız ya da zehirsiz madde seçmek, ürünün ağırlığını ya da hacmini azaltmak ile malzemeyi verimli kullanmak ve atık miktarını azaltmak sıklıkla yapılan en önemli konular olarak saptanmıştır. Enerji sarfiyatını 18
Image of page 18
Analiz Hammadde elde edilmesi için harcanan enerji- malzeme (+) Son ürün üretmek İçin enerji (+) Taşıma maliyet ve enerjisi (+) Geri dönüşüm enerjisi- getrisi yararlı (-) Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı (-) azaltmak ağırlıkla önem verilen uygulama olarak görülmektedir. Firmaların, ürünün ağırlığını ya da hacmini azaltmak ile malzemeyi verimli kullanmak ve atık miktarını azaltma eylemlerini, ekonomik kazanç nedeniyle yaptıkları saptanmıştır. 5.1.1 Değerlendirme birimleri analizi sonuçları İki firmada üretilen cam ve PET ambalajların analizi için kullanılan model yöntem bölümünde verilmiştir. Şekil 4.3’de değerlendirme için problemin şematik anlatımında ürünlerin analizi için kullanılması planlanan yaşam döngüsü aşamaları açıklamalı bir şekilde ifade edilmiştir. Üretim, montaj, kullanım-servis ve emeklilik aşamalarında ürünün üretilmesi için harcanan enerji, ürünün üretilmesi için kullanılan malzeme miktarı, geri dönüştürülmüş malzeme kullanım miktarı ve ürünün üretim tesisinden üreticiye nakliye koşulları bilgilerine ulaşılmıştır. Üretim tesislerinde cam ve PET ambalajların üretim aşamaları incelenmiş, her iki ambalaj türü için üretim aşamasının tek kademe ile oluştuğu saptanmıştır. Cam ve PET malzemelerden üretilen ambalajların depozito ve benzeri uygulamalar söz konusu olmadığı için yaşam boyu kullanımlarının son kullanıcı olan tüketicide son bulduğu görülmektedir. Bu durumda ürünlerin servis hizmetleri için herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Geri dönüşüm çerçevesinde ambalajlar ele alındığında, cam malzemeden üretilen ambalajların geri dönüştürülebildiği görülmekte ancak PET malzemeden üretilen ambalajların geri dönüştürülmüş PET malzeme olarak gıda ambalajında kullanılamadığı saptanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen ürünlerin analizi için mevcut üretim aşamalarına ve elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıda yer alan malzeme-enerji kullanımı analizi modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.1’de araştırma kapsamında incelenen ambalajlar için kullanılan değerlendirme analizi modeli yer almaktadır. Şekil 5.1: Değerlendirme birimi analizi için kullanılan model 19
Image of page 19
Ambalajlar ele alınarak yapılan incelemelerde, PET ambalajların Cam ambalajlara oranla çok daha az malzeme ve enerji kullanılarak üretildiği, taşınmasında çok daha az miktarlarda CO 2 emisyonunun
Image of page 20
Image of page 21

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture