13 effectmeting x ja nee in te zienop te vragen bij

This preview shows page 48 - 51 out of 59 pages.

13. Effectmeting x ja □ nee In te zien/op te vragen bij: Anja Reimert, [email protected] 14. Certificaat x ja □ nee waarin resultaat toets vermeld 15. Kosten € 10, - per uur per deelnemer
Image of page 48

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 47 ROC Landstede 1. Titel Beter met Taal in de Kinderopvang 2. Aanbieder ROC Landstede 3. Ontwikkelaar Jenny van der Ende, cursusmateriaal uitgegeven door Thieme Meulenhoff 4. Bestaansduur De methode Allemaal Taal bestaat sinds 2012. ROC Landstede heeft ruime ervaring met het aanbieden van maatwerktrajecten en met het verzorgen van taalonderwijs. 5. Beroepsgroep Kinderopvang sector VVE 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Mondelinge taalvaardigheid: Gesprekken voeren 3F 2. Lezen 3F 3. Schrijven 2F 7. Opbouw 1. Bespreken uitgevoerde praktijkopdracht en schrijfopdracht 2. In groepjes huiswerk bespreken 3. Aanbieden thema van de avond aan de hand van een tekst 4. Onderwijsleergesprek naar de inhoud en vorm van de tekst 5. Groepsopdracht bij thema, bijv. plan maken voor interactief voorlezen 6. Bespreken van uitleg die nodig is voor de schrijfopdracht bij het thema 7. Voorgesprekken praktijkopdracht en schrijfopdracht 8. Intensiteit A .16 weken plus methode-onafhankelijke begin- en eindtoets B. 16 bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst C. 3 uur huiswerk per week en daarnaast wekelijks een praktijkopdracht. De minimale studielast voor niveauverhoging van 2F naar 3F is 80 uur: lestijd en zelfstudie. D. Praktijkopdrachten op de werkvloer en huiswerkopdrachten uit het boek. E. De trainer bespreekt elke week de opdrachten tijdens de bijeenkomst; contact tussendoor is mogelijk via de mail. Cursisten leveren schrijfopdrachten in (op papier of via de mail) en krijgen daarop feedback van de docent. Doordat de lesstof direct gekoppeld is aan de beroepspraktijk, is het mogelijk om binnen 16 lessen het taalniveau te verhogen voor die vaardigheden die een pedagogisch medewerker nodig heeft binnen zijn of haar beroep. 9. Studiemateriaal Leerwerkboek Allemaal Taal van Thieme Meulenhoff 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) minimum aantal 12 maximum aantal 20 personen 11. Locatie De cursus kan zowel op locatie als bij ROC Landstede verzorgd worden. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en de wensen van de gemeente. 12. Toetsing Thieme Meulenhoff adviseert voor het afnemen van de begin- en eindtoets de UvA taaltoets. Ook is het mogelijk om cursisten bij ROC Landstede met de TOA-toetsen te laten toetsen. 13. Effectmeting □ ja □ nee Op de site zijn ervaringen met de Pilot Allemaal Taal te lezen. 14. Certificaat Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een certificaat met de bij de eindtoets behaalde niveaus. 15. Kosten Kosten totale cursus van 16 lesweken, 2 uur les per week is € 480, - plus: kosten leerwerkboek: € 45, - incl. btw . Totale kosten € 525, -
Image of page 49
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 48 ROC Midden Nederland 1. Titel Allemaal Taal 2. Aanbieder ROC Midden Nederland, afd. bedrijfsopleidingen, Utrecht/Amersfoort
Image of page 50

Subscribe to view the full document.

Image of page 51
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes