COMPUTER S
Veritabanlarına Genel Bakış.docx

İşlemlerden biri yapıldıktan sonra hesabındaki

Info icon This preview shows pages 4–6. Sign up to view the full content.

düşülecek ve diğer hesaptaki para miktarına ekleme yapılacaktır. İşlemlerden biri yapıldıktan sonra (hesabındaki para düşüldükten sonra), diğer işlem yapılamazsa (karşı hesaba ekleme) birinci işlemin de (hesaptan düşülen para) geri alınması gerekir. Bu işlemler yapılırken bir Transactions tanımlanırsa işlemi geri alma imkanı olacaktır. 1.Anahtar
Image of page 4

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

2.Anahtar Visual C# .NET ile Veritabanı Uygulamaları ve ADO.NET Zeydin PALA 30 Uygulama mimarileri Bugün üç değişik uygulama tipi kullanılmaktadır. Bunlar;  Client-Server  3- katmanlı  n-katmanlı uygulamalarıdır. İstemci/Sunucu (Client/Server) Client-Server mimarisi bir yada daha fazla istemci uygulamasından meydana gelir. Bu uygulamalar servis yada sunucu olarak adlandırılan başka bir uygulama ile haberleşirler. Client ve Server aynı bilgisayarda yada farklı bilgisayarlarda bulunabilirler. Çok sayıda bilgisayarın erişeceği veritabanı dosyaları için yerel veritabanlarını kullanmak işleri zorlaştırır. Yerel bir veritabanı ağ altında paylaşılabilir. Ancak bilgisayar sayısı fazla ise bu tür bir sistem hem çok yavaş olur hem de bir çok sorunu beraberinde getirir. Çok sayıda bilgisayarın erişebileceği veritabanları için veritabanı sunucuları kullanılır. Veritabanındaki bilgiler bu sunucuda (server) bulunur ve diğer bilgisayarlar (Client) veri isteklerini bu bilgisayara bildirerek gerekli bilgileri bundan alır ve gerekli değişiklikleri bildirirler. Bu tür veritabanlarında bir çok işi server tarafındaki sunucu yapar. İstemciler ise gerekli istekleri buna bildirirler. Bu yapıda hem ağ trafiği azalır hem de sorun çıkma ihtimali daha azdır. 3-Katmanlı Uygulamalar Bu mimaride Client olarak adlandırılan uygulama direkt olarak veritabanı sunucusu ile haberleşemiyor. Arada ikisini birleştiren bir orta katman yer alır. Bu orta katman bir web sunucusu, MTS sunucusu yada bir COM+ sunucusu olabilir. Stored Procedures-Kaydedilmiş prosedürler Kaydedilmiş prosedürler, genellikle küçük programlar olup veritabanı içinde dolayısıyla veritabanı sunucusu içinde yer alırlar. Ve sık sık tekrarlanan işlemleri yapmak için kullanılırlar. Bir prosedür tanımlandıktan sonra ismi yazılmak suretiyle tekrar tekrar çağrılabilirler. İlişkisel Veritabanı Modeli İlişkisel veritabanları tablolar vasıtasıyla organize edilir. Her bir tablo satırlar ve sütunları içerir. Satırlar kayıtları temsil ederler. Sütunlar ise her bir kayıttaki verileri temsil eder. Tablolardaki birincil anahtar(Primarykey) ile ilgili sütun benzersiz olarak oluşturulur. Her satırdaki veri ilgili anahtar alanda farklı olacaktır. Tablolardaki dış anahtar(foreign key) kullanılarak bir dış tabloya bağlantı sağlanır. İlişkisel veritabanı modeli tablolar kullanılarak oluşturulur. Ve verileri mantıksal olarak temsil eder.
Image of page 5
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '18
 • traver laudon

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern