Usas angst for kommunisme var så stor at selv helt

This preview shows page 44 - 45 out of 62 pages.

USAs angst for kommunisme var stor, at selv helt almindelige socialdemokratiske regeringer i de latinamerikanske lande ikke kunne vide sig sikre. Sådanne regeringer blev både iGuatemala og i Den dominikanske Republik væltet ved amerikansk støtte til den lokale højreopposition eller ved direkte indsats af amerikanske tropper. Krisen mellem USA og Guatemala i '1954 opstod, da Guatemala med støtte fra venstreorienterede grupper fik en ny præsident. Han lovliggjorde det kommunistiske pa(i, og der blev vedtaget en jordreform, som kunne tillade nationalisering af det amerikanske selskab United Fruits lord. Ganske vist lå en stor del af jorden hen som brakjord; men den amerikanske udenrigsminister Dulles og hans familie havde økonomiske interesser i United Fruit. I foråret 1954 vedtog OAS derfor efter USAs forslag, at den internationale kommunismes bevægelses henedømme over 6t latinamerikansk land skulle bekagtes som en trussel mod hele det amerikanske kontinent og behandles iflg. Riotraktaten. Kun Mexico og Argentina undlod at stemme for. Resultatet blev en hemmelig CIA- operation, der ved hjælp af falske radioudsendelser fik s§rtet regimet i Guatemala. Under krisen forhindrede USA Guatemala i at få sin sag bragt for FNs Sikkerhedsråd. At det især var USA, der havde brug for OAS, fremgår af, at Canada aldrig har været medlem [Note: de blev først medlem i 1990]. 0AS bruges således primært til at forhindre en alt for selvstændig sydamerikansk profil, hvilket der var flere tegn på i 1950erne, hvor Latinamerika krævede økonomisk bistand til udvikling; men hvor USAvar tilbageholdende. Først 1961 oprettes Fremskridtsalliancen, men der stilles krav til den økonomiske og sociale politik iet land, før det kan modtage bistand. I princippet skal vurderingen foretages af en interamerikansk komite; men reelt forbeholder USA sig ret til selv at vurdere del potentielle modtagerland. Desuden er USA meget tilbageholdende f .eks. omkring prisstabiliserende råvareaftaler og toldpræferencer. '1962 udelukkes Cuba fra OAS; men 6 (inkl de største latinamerikanske lande) undlader at stemme. Rropncrctl 1947 Article 6 lf lhe inviolabilily 0r the integnty 0f the ienitory 0r the soverergnty 0r political independenæ oi any American State should be affected by an aggression whtch ts not an amed altack or by an extrac0ntinental or inka- continental conllrct, or by any 0ther fact 0r silualioo lhat might erdanger the peace of Ameriæ, the 0rgan of Consultation shall meet immediately in order t0 ågree 0n lhe measures which must be laken 'n mse of aggression to assrsl the viclim of the aggression or, rn any case, lhe measures which should be taken {or the common de- {ense and lor the marnlenanoe of the peace and security of the Continenl Arlicle B. For the purposes of this Treaty, the measures on which the 0rgan 0f Consullatron may agree will mmprise one or more of lhe following recall ol chefs 0f drplomatic m,ssiors; breaking of dipbrnalic relalrons, breaking of consular relations, partial or complele interruption ol emnomic relatrons or 0l mil, sea, air, postal, telegraphic, telephonic,

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture