manetoanelor pe arborele cotit care prin intermediul mecanismului bielă

Manetoanelor pe arborele cotit care prin intermediul

This preview shows page 14 - 19 out of 50 pages.

manetoanelor pe arborele cotit (care prin intermediul mecanismului bielă-manivelă determină poziţia pistoa-nelor) este .stabilită faţă de canalul de pană al arborelui cotit. In acest mod, prin intermediul transmisiei distribuţiei (roţi dinţate, lanţ, curea etc.) este posibilă corelarea pe bază de reperaje a poziţiei pistonului cu poziţia supapelor în cadrul ciclului motor, proces reprezen tat în figura 1.18. . . Operaţia respectivă poartă denumirea de punere .la punct a distri buţiei. ...,,■ A Se menţionează că perechile de came de pe arborele cu came sînt decalate între ele, în ordinea aprinderii, astfel: pentru motorul cu patru cilindri cu un unghi de 90°; pentru motorul cu şase cilindri cu un unghi de 60°; ;sn-..> . pentru motorul cu opt cilindri cu un unghi de 45°, pmi ot]°RAC] Fig. 1.18. Poziţiile relative supape-piston.
Image of page 14
1.1.3.4. Jocul termic în mecanismul de distribuţie ;;Q
Image of page 15
Datorită regimului termic ridicat din timpul funcţionării, apar dila tări la elementele mecanismului de distribuţie şi la organele care poziţio nează aceste elemente în cadrul ansamblului (exemplu, chiulasă, supor turi etc), creînd posibilitatea ca supapele să mi se mai aşeze pe scaune, deci să nu mai etanşeze. . -< ■ •. ..... Pentru a asigura închiderea etanşă a supapei, trebuie ca sistemul de acţionare să permită preluarea dilatărilor. Apare astfel necesitatea exis tenţei jocului termic care variază în limite de 0,05 ... 0,5 mm, fiind mai mic la supapa de admisiune. - . ._ .'■; ■ ■■;.■• . Jocul optim pentru fiecare tip de motor este stabilit de uzina con structoare prin încercări. : -.'. ■:.■:■'. ■'..'.:'.!.!:' Wi Datorită uzurilor care apar în lanţul elementelor mecanismului de distribuţie, intervine necesitatea ca jocurile termice să fie reglate periodic după indicaţiile uzinei constructoare. . Soluţiile constructive cele mai utilizate, care permit reglarea .periodică a jocului.termic, sînt reprezentate în figura .1.1.6. Şuruburile^ de reglaj moderne nu mai au contrapiuliţe, fiind executate, astfel încît şă se
Image of page 16
2 ' 1
Image of page 17
Infiltreze greu, prin intermediul unei şaibe de nylon înglobată în filetul corpului (procedeul („Nylstop") sau prin expandarea filetului. La motoarele cu arborii cu came pe chiulasă, la care supapele sînt atacate direct de camă, cele mai utilizate soluţii constructive sînt: tachet cu cală de reglaj (v. fig. 1.15); tachet cu şurub de reglaj. A doua soluţie este reprezentată în figura 1.19 în care se observă că tachetul are un şurub frezat, înclinat faţă de suprafaţa plană a capătului cozii supapei. Rotind şurubul cu cîte 360°, tachetul îşi schimbă poziţia în plan vertical, existînd deci posibilitatea reglării jocului termic. Pentru a elimina influenţa jocului termic asupra fazelor distribuţiei, camele se evazează pe porţiunea opusă profilului (v. d 0l , fig. 1.17, c). Jocurile mai mari faţă de jocul optim se semnalează printr-o bătaie şi au drept consecinţă accelerarea uzurii mecanismului şi nerespectarea fazelor distribuţiei, determinînd un consum mărit de combustibil. Deoarece jocurile variază în timp atît din cauza uzurii cît şi din cauza dilatărilor
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes