оюутнуудад мэргэжлийнх нь хичээлээр � в оновчтой боловсролыг олгох нь их ө

Оюутнуудад мэргэжлийнх нь

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

оюутнуудад мэргэжлийнх нь хичээлээр з в оновчтой боловсролыг олгох нь их ө сургуулийн хичээлийн нэ цэнэтэйг харуулна. ү *Хэрэглэгчийн хувьд х лээлт болон бодит байдал хэр нийцэлтэй байдаг вэ? (хэрэглэгчийн ү туршлага болон гарцыг санана уу). “ Хэрэглэгч буюу оюутны х лээлт хэр байх нь тухайн ү х ний их сургуулийн хичээл дэд хандах хандлага, багш болон мэргэжлийнхээ ү үү талаархи зэл баримтлал, х чин чармайлттай холбоотой. ү ү ТУРШЛАГА бол хийвэл х ссэн д нгээ авч, хийхг й бол муу д нг авах,багшийн д гнэх арга з й, йл х дл л ү ү ү ү ү ү ү ө ө зэрэг з йлс багтах байх. Харин ү ГАРЦ- ын хувьд тухайн хичээлийн х рээнд сурах з йлээ ү ү сурсан байх,мэдлэгээ рг ж лсэн байх, т лс н м нг ний хэмжээний мэдлэг ө ө үү ө ө ө ө хуримтлуулсан байх. * йлчилгээг сайжруулах талаар 3 санал боловсруулна уу. Санал тус б р дэх Ү ү йлчл лэгчийн авах “”туршлага”, “гарц”-ыг тодорхойлно уу. ү үү 1) СИСИ мэдээллийн системийг апплекшн болгон х гж лэх. ө үү ТУРШЛАГА нь Одоогийн байгаа вэб технологи нь йлдлийн систем олонтой, тэр б р орохг й бол хичээлийн ү ү ү талаархи мэдээллийг олж авч чаддагг й р р хэлбэл мэдэгдэл ирдэгг й, хичээл ү өө өө ү сонголтын еэр гацалтын байдалд ордог. ү ГАРЦ нь СИСИ мэдээллийн системийг вэбээс гадна апплекшн болгосноор оюутнуудын сэтгэл ханамжтай байдал сайжирч, бага хугацаанд х ссэн мэдээллээ ил т ргэн шуурхай авах. ү үү ү 2)МУИС-н оюутнуудад цахим номтой болох. ТУРШЛАГА нь сургуулийн номын сангийн хэрэгцээ заримдаа ц
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Spring '19
 • Ulziimaa

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors