EPM Group Internetpakker Projektet PRINCE2 case-bog 2015 v2_1a.pdf

Projekter forløber ikke altid som planlagt hvis

This preview shows page 68 - 70 out of 114 pages.

Projekter forløber ikke altid som planlagt. Hvis fasen eller projektet forventes at overskride de fastsat- te tolerancer kan Styregruppen, som reaktion på en Afvigelsesrapport, derfor anmode om, at der bliver udarbejdet en ny plan for projektet eller for den aktuelle fase. Dette resulterer i en Afvigelsesplan, der leveres til godkendelse hos Styregruppen på samme måde som en normal Faseplan leveres til godkendel- se. Det er projektlederen, der har ansvaret for gennemførelse af Ledelse af en Faseover- gang. Vi skal nu en del længere frem i projektforløbet hos SITA. I den tredje leveringsfase skal SITA gennemføre udbud på udstyr mv. til logistikcen- trene, inklusive udvidelsen i Karlslunde, på ændringer til vognparken, og marketingpla- nen skal gøres færdig. Beskrivelserne af alle disse produkter blev godkendt af de rele- vante personer i henhold til oplysningerne i Produktbeskrivelserne og Kvalitetssty- ringsstrategien. I Internetpakker projektet er vi nu ved at være færdige med den tredje leveringsfase. Der mangler således kun nogle få forretningsprocesser i afdelingerne. De skulle være færdige i løbet af en lille uges tid. Pernille Rosen Tobiasen beslutter derfor at gå i gang med Ledelse af en Faseovergang. Hun vil så kunne gøre de sidste ting klar til styregruppemødet, når forretningsproces-
Image of page 68
I NTERNETPAKKER PRAKTISK CASE S IDE 68 AF 95 EPM G ROUP folkene er færdige. Det vil give hende mulighed for dialog med styregruppemedlem- merne samt fremsende dokumentationen et par dage før mødet. Spørgsmål Planlægge næste fase Faseplanen for næste ledelsesfase udarbejdes ved afslutningen af den aktuelle fase. I den fjerde leveringsfase skal forretningsprocesserne i de enkelte afdelinger integreres, så flowene mellem afdelingerne kommer til at fungere optimalt. Opsætning af paramet- re i det ny-installerede it-støttesystem skal udføres, kontrakter på udstyr til logistikcen- trene og vognparken skal forhandles og indgås, og udstyr til logistikcentrene skal leve- res og installeres. Den godkendte marketingplan skal overdrages til driftsorganisationen tidligt i fasen, så marketingafdelingen kan iværksætte de aktiviteter, som skal foregå, mens projektet fortsat er i gang. Efter integrationen af forretningsprocesserne er ud- ført, skal der testes af brugerne. Endeligt skal alle produkter overdrages til driftsorgani- sationen. 44. Hvordan kan du sikre dig, at teamlederne forstår, hvad de skal levere i den næste fase, og i hvilken kvalitet? Vejledende svar Du skal sørge for, at der er udarbejdet/bliver udarbejdet Produktbeskrivelser. I Inter- netpakker projektet bør der til den næste fase mindst foreligge Produktbeskrivelser for: Integration af forretningsprocesser Kontrakter til udstyr mv. til logistikcentre Kontrakter til vognpark Levering af udstyr til logistikcentrene Overdragelse af marketingplan Test af sammenhæng mellem forretningsprocesserne, dvs. en test mellem pro- dukter. Kvalitetskontrol af produkterne er indbygget i hvert produkt
Image of page 69

Want to read all 114 pages?

Image of page 70

Want to read all 114 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 114 pages?

 • Fall '18

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern