Bersifat anjal dan berdaya tahan robust kepada keperluan pelbagai aktiviti

Bersifat anjal dan berdaya tahan robust kepada

This preview shows page 13 - 16 out of 79 pages.

Bersifat anjal dan berdaya tahan (robust) kepada keperluan pelbagai aktiviti untuk mencerminkan suasana persekitaran bandar yang ceria dan pelbagai (variety) . Mewujudkan suasana perdagangan berasaskan konsep market place untuk memudahkan dan menarik perhatian orang ramai berkunjung. Reka bentuk, susun atur dan tempat pintu masuk utama bangunan atau kawasan perdagangan hendaklah jelas dan highly visible. Elemen-elemen reka bentuk yang memberi pengunjung sense of welcome digalakkan bagi menambah baik keindahan identiti bangunan. Rujuk Foto 3. Menyediakan tanda arah yang jelas menuju ke pintu masuk bangunan atau kawasan perdagangan.
Image of page 13
GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 8 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Sirkulasi Dalaman a. Menyediakan hierarki jalan/lorong mengikut fungsi. Ia hendaklah berterusan, mempunyai reka bentuk yang selamat, mesra kanak-kanak, warga emas dan golongan OKU serta dihubungkan ke tempat-tempat tumpuan awam. b. Jalan susur dalaman hendaklah tidak kurang daripada 12 meter lebar (kecuali bagi bangunan hypermarket). Rujuk Lampiran 1. c. Menyediakan kemudahan tempat letak kereta yang mencukupi dengan mengambilkira keperluan pelanggan OKU dan pelanggan berkeluarga (kanak-kanak dan bayi) serta pemandu wanita berseorangan ( single woman driver) . d. Dilengkapi dengan kemudahan tempat letak kereta off-street parking atau on-street parking mengikut piawaian perancangan semasa. Rujuk Foto 4. e. On-Street Parking tidak boleh diletakkan di tempat-tempat berikut: o Laluan keluar masuk bangunan. o Kawasan memunggah barang. o Kawasan laluan perkhidmatan seliaan. o Di persimpangan jalan, laluan lintasan pejalan kaki, perhentian bas dan teksi. o On-Street parking hanya dibenarkan pada sebelah tepian jalan sahaja. o Tidak dibenarkan di lorong tepi atau pemisah ( fire-break ) antara deretan rumah kedai. f. Menyediakan ruang khusus untuk kemudahan perkhidmatan pengangkutan awam (bas dan teksi) dan kenderaan persendirian bagi Foto 3: Pintu gerbang yang bercirikan sense of welcome. - Sibu, Sarawak (April 2009) Foto 4: Contoh tempat letak kereta di dalam kawasan perdagangan – Restoran KFC Jalan Kepong, Kuala Lumpur (Ogos 2010)
Image of page 14
GARIS PANDUAN PERANCANGAN KAWASAN PERDAGANGAN 9 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia menurun dan mengambil penumpang. Ruang tersebut hendaklah disediakan di luar premis perdagangan dan tidak menghalang kecekapan aliran lalu lintas. Rujuk Foto 5. g. Laluan bagi kenderaan memunggah hendaklah diasingkan dari jalan susur ke tempat letak kereta pengunjung, pelanggan, pekerja dan penyewa. h. Penyediaan jalan keluar masuk hendaklah ditempat yang strategik, mudah dan selamat. i. Perlu menyediakan sistem laluan siarkaki yang berterusan, berbumbung dan mesra kanak- kanak serta golongan OKU dari tempat letak kereta ke bangunan perdagangan. Rujuk Foto 7.
Image of page 15
Image of page 16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture