6234 Bir senkron motorun beslendi\u011fi \u015febekenin gerilimi 1 pu end\u00fcktif ak\u0131m\u0131n

6234 bir senkron motorun beslendiği şebekenin

This preview shows page 251 - 253 out of 353 pages.

6234. Bir senkron motorun beslendiği şebekenin gerilimi 1 pu, endüktif akımın değeri 1 pu ve motorun senkron reaktansı 0.5 pu ise, motorda endüklenen gerilim (E) kaç pu’dur? 6235. Senkron motorda “net stator gerilimi” nedir? 6236. Senkron motorun boyutları aynı güçteki asenkron motordan büyüktür. Neden? 6237. Senkron motorda stator akısı ve rotor kutupları arasındaki açıya ne isim verilir? 6238. Senkron makinenin hava aralığının büyük seçilmesi stabilite limitini nasıl etkiler? 6239. Bir senkron makinede uyarma devresinin gücü anma gücünün % kaçı düzeyindedir? 6240. Bir senkron makinede yolalma momenti anma momentinin % kaçı düzeyindedir? 6241. Senkron makinelerdeki hava aralığı asenkron makinelerin hava aralığından büyük müdür? Neden? 6242. Senkron motorun verimi hangi çalışma koşullarında asenkron makinenin veriminden daha yüksektir? 6243. Senkron motor hangi durumda asenkron motordan daha ucuzdur? 6244. Trip devresi nedir? 6245. Devre kesicide iyonizasyon nasıl kolaylaştırılır? 6246. EHV sistemlerinde hangi tür kesiciler kullanılır? 6247. Yüksek hızlı kesicilerde kesicinin işlem süresi kaç periyotta tamamlanır? 6248. Röle için “tutma oranı” ne dem ektir? 6249. Merz- Price koruması nerede kullanılır? 6250. Arızanın olduğu an ve rölenin kontaklarının kapandığı an arasındaki süreye ne isim verilir? 6251. Kesicinin kontak direnci ortam sıcaklığından az mı çok mu etkilenir? 6252. AC de vre kesicilerde ark gerilimi ile ark akımı arasındaki faz açısı nedir? 6253. Trip devresinin kapandığı an ve son arkın kesildiği an arasındaki süreye ne isim verilir? 6254. İki kontak arasındaki basma kuvveti artırılırsa kontak direnci nasıl etkilenir? 6255. İki kontak arası kıvılcım nasıl azaltılır? 6256. Bir yükün kesilmesi sırasında kıvılcım olması, devrenin R L C parametrelerinden hangisinin yüksek olmasına bağlıdır? 6257. Kesicideki arkın güç faktörü nedir? 6258. Havalı kesiciler hangi yüklerde kullanılır? 6259. En düşük ark enerjisi üreten kesici türü hangisidir? 6260. Ark sırasında SF 6 nasıl ayrışır? 6261. Dielektriğin parlama noktası hangi sıcaklığın üzerindedir? 6262. Trafo, hava hattı, yer altı kablosu ve generatörden hangisinde en sık arıza görülür? 6263. Gazların termal iyonizasyon sıcaklığı (ºC) nedir? 6264. Pantograf izolatör nerede kullanılır?
Image of page 251
PRATİK SORULAR (SORU BANKASI) Dr. Selim AY/ YTÜ Elektrik Müh. Böl. Sayfa 248 6265. EHV hatlarda izolasyon koordinasyonu sırasında hangi gerilim baz alınır? 6266. Kesicide “ark süresi” ne demektir? 6267. Kesicide “deiyonizasyon süresi” ne demektir? 6268. Kesicide “açma süresi” ne demektir? 6269. Kesicide “arıza temizleme süresi” ne demektir? 6270. Havalı kesicide arkın söndürüldüğü ortam nedir? 6271. YG AC sistemlerinde arıza kısa devre akımının aktığı süre kaç saniyedir?
Image of page 252
Image of page 253

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 353 pages?

 • Spring '12
 • Prof.Dr.Zazaİrunıj
 • The Land

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes