Макар че в модела не

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 5 - 8 out of 24 pages.

Макар че в модела не споменахме директно паметта, трябва да се отбележи, че възможността да се запамети програмата и данните временно и/или дългосрочно е фундаментална за системата. При компютърните системи съществува йерархия на паметта, като различаваме бързи памети за временно запаметяване (оперативна памет) и по-бавни памети за постоянно запаметяване като твърди дискове, ленти, CD-ROM устройства и др. 3. Компоненти на компютърната система Четири компонента са необходими за имплементация на модела вход-обработка-изход: 1. Компютърен хардуер , който осигурява физическите механизми за въвеждане и извеждане на данни, тяхната обработка, и електронното управление на различните входни, изходни и запомнящи елементи. 2. Софтуер , приложен и системен, който описва инструкциите и дава указания на хардуера какви точно операции да извърши и в какъв ред. 3. Данни , които да бъдат обработени. Те могат да бъдат цифрови, символни, графични или някакви други, но трябва да бъдат представени във форма, която компютърът да може да обработи.
Image of page 5
4. Комуникационен компонент , който се състои от хардуер и софтуер и който прехвърля програмите и данните между различните компютърни системи. Хардуерът и системният софтуер изграждат архитектурата на компютърната система. Комуникационният компонент свързва отделните компютърни системи заедно. Компонентът данни, а също така и приложният софтуер се доставят на компютърната система от потребителя. 3.1 Хардуер Най-видимата част от компютърната система разбира се е хардуерът, изграждащ тази система. Да разгледаме компютърната система, върху която изпълнявате вашите програми. Използвате клавиатура и мишка като вход. Като изход често се използва дисплей. Като алтернатива на дисплея можете да използвате принтер. Всичко това са физически компоненти – хардуер. Изчисленията и другите операции в програмата ви се извършват от процесора (Central Processing Unit – CPU) вътре в компютъра. Имате памет, за да запаметите вашата програма и данните в процеса на обработка. Други водни и изходни устройства, като твърди дискове и ленти, се използват за постоянно запаметяване на вашите програми и файлове. Данните и програмите се предават между различните входно-изходни устройства и паметта за да се използват от процесора. Процесорът, паметта, както и всички входни, изходни и запаметяващи устройства формират хардуерната част на компютърната система. Това е физическата част – можете да я докоснете. Типична схема на хардуера на един компютър е показана на Фигура 3. Освен показаните тук устройства се използват баркод четци, скенери, видео и аудио устройства, плотери и други. CPU Memory I/O Interface CD-R/RW or DVD Floppy disk Communication Interface Keyboard Monitor Tape Mouse Speaker Printer Hard Disk Фигура 3 Типична схема на персонален компютър
Image of page 6
Схемата на Фигура 3 може да се приложи еднакво добре както към големите машини, така и към малките персонални компютри. Големите и малките компютри се различават главно по скоростта, капацитета и периферните устройства, присъединени към тях. Основните хардуерни елементи и дизайнът са много подобни.
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors