Let op dat men niet te veel actieve kool toevoegt

Info icon This preview shows pages 28–30. Sign up to view the full content.

Let op dat men niet te veel actieve kool toevoegt, omdat anders niet alleen de onzuiverheden, maar ook het gewenste product wordt geadsorbeerd. In sommige gevallen worden niet de onzuiverheden, maar enkel het gewenste product geadsorbeerd. Trial-and-error moet dit uitmaken. Actieve kool is vuil om mee te werken, gebruik het dus niet onnodig. Als het gebruikte filtreerpapier niet fijn genoeg is, bestaat er gevaar dat een deel van de actieve kleur mee door de filter gaat. Dit zal aan uitgekristalliseerd product een grijze kleur geven. Daarom kan het aangewezen zijn om de actieve kool op een büchnertrechter door een laag filtreerhulpstof , zoals Celite (zie 1.2.4) af te filtreren. Eventueel kan Celite ook aan de oplossing worden toegevoegd en op een gewone plooifilter worden afgefiltreerd. Een oplossing op kamertemperatuur kan ook ontkleurd worden, door middel van een kolom met alumina. Gebruik een korte kolom gevuld met geactiveerde alumina. Giet de te ontkleuren oplossing op de top van de kolom en vang ontkleurde oplossing onderaan de kolom op. Als de oplossing niet ontkleurd wordt, is actieve kool noodzakelijk (of heeft men een gekleurde verbinding in handen).
Image of page 28

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.