Ai cũng than cung thượng dương l? nh l ẽ o

This preview shows page 240 - 244 out of 299 pages.

Ai cũng than cung Thượng Dương lạ nh l o. Hôm qua Linh Nhân Thái h ậu bướ c vào còn vô th c si ế t l y v t áo h c u. V y mà nàng ch khoác m t t m áo m ng manh l i ch ng h th y l nh. Có l ngườ i s p bước vào cõi hư vô thì cả m nh ận cũng khác thườ ng. Nàng ng ồi trước gương đồ ng v n tóc, thoa son, r i t m h a t ng nét t ng nét lên chân mày. Ch t phía sau xu t hi ện bóng ngườ i. Nàng chau mày h i lâu m i nh n ra là T hườ ng Ki t. T sau khi g vào Đông cung nàng cũng ít gặ p h n, nói chuy n l i càng không. Hi ế m hoi l m m i nhìn th y h n trong nh ng ngày l l n. Mà m t d o c h có chút hơi men là nàng lại tưởng tượ ng ra h ắn đeo mặ t n hoàng lân. Vài l ần như vậ y khi ế n cu i cùng nàng còn ch ng dám nhìn.
Image of page 240
241 - Sáng nay Thái h ậu đã hạ l nh b ắt ngườ i ph i tu n táng 5 cùng Tiên đế. Sao độ t nhiên l ại như vậ y? Hôm qua Thái h u v n c ò n đồng ý để th ần đưa ngườ i đi. Nàng không tr l i, ch h m t xu ng nói câu xin l i: - Năm xưa là ta có lỗ i v i Thái úy! N ế u không có l ời đồn kim đồ ng ng c n thì ngài đã không phả i tr thành n i th . Thườ ng Ki t c n ch ặt răng trong mộ t thoáng, r i ch m rãi nói: - Năm đó thầ n tr thành n i th không ph i do Tiên đế . - Ta bi ế t ch . Là do cô làm. Cô mu n nh c nh ta tránh xa ngài. - Th n không h trách Thiên C m Hoàng thái h u. N ếu năm đó Hoàng thái hậ u không làm v y thì Dương Tể tướng đã giế t ch ế t th n r ồi. Nhưng có điề u th n không hi u... n ếu đã rõ ngọn ngành thì sao năm đó ngườ i còn vì chuy n này mà b t hòa v ới Tiên đế ? 5 Tu ẫn táng: chôn ngườ i s ống theo ngườ i ch ế t
Image of page 241
242 Nàng hoàn thành nh ng nét v cu ối cùng nơi chân mày, gác bút xu ng r ồi nhìn Thườ ng Ki t qua gương. - Có đẹ p không? Thườ ng Ki t thoáng ng n ra, t v không hi u. Nàng cườ i gi i thích: - Thái úy ch c không bi ết, năm ấy tiên đồ ng ph i lòng ng c n cũng chỉ b i m t nhành lan v lên đuôi mày. Thườ ng Ki t nhìn nàng kinh ng c, r i kh l c đầu cườ i kh : - Linh Nhân Thái h ậu cũng thích vẽ hoa lan lên chân mày. Ph ải chăng vì vậ y mà Thái h u m i có cái tên Lan, m ới có đượ c s ng ái c ủa Tiên đế . R i h n hào h ng k , khuôn m ặt sương gió bỗ ng ch ốc như trẻ l i th ành chàng trai mườ i b y tu i: - Năm đó Tiên đế đeo mặ t n hoàng lân, thay th ần múa Độ c Chi ếm Ngao Đầ u tháp Báo Thiên. Ngườ i nói mu n bi ế t c m giác c ủa đệ nh t m nam Đạ i Vi t khi khi ế n cho bao thi ế u n cu ồng si là như th ế nào. Sau hôm ấy Tiên đế t i tìm th n an i, b o s ống như Thườ ng Ki t sao mà kh quá. Nàng b ật cườ i:
Image of page 242
243 - Hôm ấy chàng nói tên mình là Thườ ng Ki t, mà l i không bi ết ta và Thái úy đã quen nhau từ trướ c. C cu ộc đờ i này có l đó là lầ n duy nh ất ta đượ c dùng trái tim vô tư mà đố i di n cùng chàng. Thườ ng Ki t ng p ng ng ch c lát, cu i cùng v n nói ra khúc m c trong lòng: - Ba mươi năm nay hai ngườ i c sao l i thành ra như vậ y?
Image of page 243
Image of page 244

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors