Эйлин гоёх хувцаслах гэ?

Info icon This preview shows pages 76–78. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Эйлин гоёх , хувцаслах гэж удаан оролдсон учир Каупервудынхан хоолонд нэлээд хождон оржээ . Хоолонд орохоор бүх зочид хүлээн авах өрөөнд цугларсан байлаа . Олон хүний царайд хүлээлгэлээ гэж дургүйцсэн шинж илэрч байв . Каупервудынханд анхаарлаа хандуулахгү йгэж Эттинж дотроо шийджээ . Гэвч тэднийг орж ирэхэд Хэддонфилд баяртайгаар угтан мэндэчлэхэд бүх хүмүүс тэдний зүг эргэн бүгдээрээ инээмсэглэж , америк зочид бүхний анхаарлыг шууд татав . Тэднийг танилцуулахад Эттинж сандлаасаа алгуур босож хэтэрхий ёсорхуу байдаар бөхөлзөн Каупервудыг анхааралтай харсаар байв . Английн сонинд гарсан америкийн саятны тухай бүх тэмдэгдэлийг уншиж байсан хатагтай Эттинж энэ нийгэмлэгт нөхрийгөө эс тооцвол Каупервудыг хамгийн гарамгай хүн юм гэж бодож байв . Тэр
Image of page 76

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
77 лав залуу байхдаа гэрлэж дараа нь дуртай ч дургүй ч түүнтэйгээ эвлэрэх хэрэгтэй болсон байх гэж тааварлан Эйлинийг дотроо шоолсхийж байв . Скэррийн хувьд бол санхүүгийн ертөнцийн сор нь болсон гарамгай панзчин байхад хүрэлцэхүйц ухаантай хүн санагджээ . Эйлин Нью - Йоркд удаан хугацаагаар ганцаардмал байсны дараа ийм гялалзсан хамт олны дунд ороод жаахан эвгүйрхэж байв . Эйлин зүй ёсоор харагдахыг бүхий л чадлаараа хичээсэн боловч хэтэрхий нялуун сэтгэгдэл төрүүлэх бөгөөд ямар ч утгагүйгээр бүх хүмүүс рүү харан инээмсэглэж байв . Түүний уүг бүрт өөртөө итгэлгүй байдал илрэх ажээ . Каупервуд үүнийг ажиглад эхнэрийнхээ өмнөөс өөрөө ярьж аргалахаар шийдэв . Тэгээд тэнд байгаа хатагтай нарын хамгийн нөлөөтэй , хүндтэй Эттинжид маш ёсорхуу хандаж хэлсэн нь : Би английн эзэмшил газарт анх удаа ирж үзэж байна . Өнөөдрийн үзэж амжсан тэр зүйл ч надад зүй ёсоор бахархах сэтгэгдэл
Image of page 77
Image of page 78
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern