In tegenstelling tot de brekingsindex is absorptie

Info icon This preview shows pages 190–192. Sign up to view the full content.

In tegenstelling tot de brekingsindex is absorptie een specifieke parameter, in de zin dat het molecule een chromofoor moet bevatten die licht van een welbepaalde golflengte absorbeert. Het merendeel van organische verbindingen kan met een UV/VIS detector worden geanalyseerd. Meer dan 70% van de gepubliceerde HPLC analyses werden met een ultravioletdetector uitgevoerd. De ultravioletdetector is de nuttigste en de meest gebruikte detector bij HPLC. De gemeten absorbantie is recht evenredig met de concentratie en volgt de wet van Lambert-Beer: l C I I ε = = 0 log e absorbanti , (8.1) waarbij ε de molaire absorptiviteit is (in cm -1 mol -1 L), C is de concentratie (in mol L -1 ) en l is de optische weglengte (in cm). Het eenvoudigste type van de ultravioletdetector werkt bij één vaste golflengte ( vaste- golflengtedetector ) (fig. 8.7). Meestal maakt men gebruik van de emissie bij 254 nm van een lage- druk kwikdamplamp . Door middel van bepaalde filters worden alle andere golflengten uitgefilterd. De emissielijn bij 254 nm werd gekozen omdat dit de meest intense lijn uit het kwikspectrum is en omdat de meeste stoffen die in het ultraviolet absorberen, absorptie bij 254 nm vertonen. De ultravioletdetector is een stabiele, gevoelige detector die in staat in om subnanogramhoeveelheden van sterk absorberende stoffen te detecteren.
Image of page 190

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.