Fig 104 gelchromatogram van polystyreenstalen met een

Info icon This preview shows pages 227–230. Sign up to view the full content.

Fig. 10.4 Gelchromatogram van polystyreenstalen met een verschillende molecuulmassa Een voordeel van gelchromatografie is de vrij korte analysetijd. De chromatografische pieken zijn meestal scherp, wat een gemakkelijke verwerking van de meetgegevens toelaat. Aangezien het staal geen fysische of chemische interactie met de stationaire fase ondergaat, elueren de verbindingen uit de kolom zonder dat er verlies aan product optreedt. Gelchromatografie kan voor preparatieve scheidingen gebruikt worden. Bovendien beïnvloedt het staal niet de kolom, zoals met andere vormen van vloeistofchromatografie dikwijls wel het geval is. Omwille van het kleine uitsluitingsgebied ( K varieert slechts tussen 0 en 1), is de piekcapaciteit van gelchromatografie beperkt. Bovendien kunnen verbindingen met eenzelfde grootte, zoals isomeren, niet van elkaar gescheiden worden (tenzij ze een sterk afwijkende vorm hebben). Het is een vuistregel dat scheidingen met gelchromatografie enkel succesvol zijn als de relatieve moleculaire massa’s van de componenten in het staal tenminste 10 % van elkaar verschillen.
Image of page 227

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.