D Peringkat Verifikasi Pemarkahan i Pembuktian alamat pengilang ii Sijil

D peringkat verifikasi pemarkahan i pembuktian alamat

This preview shows page 170 - 174 out of 182 pages.

D. Peringkat Verifikasi Pemarkahan. i. Pembuktian alamat pengilang. ii. Sijil pengesahan pengeluar tempatan. i. IKRAM (Surat Pekelililng Perbendaharaan bil.7/2002, Penggunaan Bahan/Barangan /Perkhidmatan Tempatan Dalam Perolehan Kerajaan) – bahan binaan tempatan. ii. MITI (Senarai pengilang tempatan) MATLAMAT KEPERLUAN PEMARKAHAN RUJUKAN SB4 1 MARKAH DOKUMEN PENGEMUKAAN MARKAH BERKAITAN MANFAAT Mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil Mengurangkan pelepasan gas rumah hijau Memulihara habitat Mengurangkan jejak karbon PENDEKATAN & STRATEGI
Image of page 170
pH JKR(JKR20801 0014 15) | 167 PENGURUSAN SISA BINAAN Tapak bina yang kemas dan teratur bagi memelihara keselamatan pekerja dan persekitaran. Mengelakkan pencemaran kepada alam sekitar. 1 markah : Menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan serta menguruskan sisa buangan berjadual secara sistematik. 1 markah : Menyediakan tempat pengumpulan dan penyimpanan serta menguruskan selain daripada sisa buangan berjadual. Pengurusan sisa pembinaan perlu mematuhi keperluan Jabatan Alam Sekitar dan agensi berkenaan. Semua sisa buangan berjadual perlu diasingkan dan disimpan dalam bekas yang berlabel, dihantar ke tapak pelupusan dan seterusnya dilupuskan mengikut keperluan perundangan. A. Peringkat Penilaian Rekabentuk Bagi projek yang melebihi kos 10 juta serta melibatkan kerja kerja tanah, penyediaan EMP perlu dibuat. Pengurusan mengenai sisa pembinaan perlu dinyatakan dengan jelas didalam dokumen EMP. B. Peringkat Verifikasi Pemarkahan Pihak kontraktor perlu mengemukakan dokumen bukti bagi sebarang proses penyimpanan, proses penghantaran ke tapak pelupusan dan proses pelupusan sisa berjadual) seperti resit dan borang semasa Audit dijalankan. MATLAMAT KEPERLUAN PERMARKAHAN SB5 2 MARKAH DOKUMEN PENGEMUKAAN MARKAH BERKAITAN SB2 – Sistem Binaan Berindustri SB3 – 3R (Kurangkan, Guna Semula, Kitar Semula) MANFAAT Mengurangkan sisa pepejal PENDEKATAN & STRATEGI
Image of page 171
pH JKR(JKR20801 0014 15) | 168 Isu isu Yang MungkinTimbul i. Pengasingan / penyimpanan sisa berjadual seperti minyak tidak dibuat dengan baik sehingga menyebabkan tumpahan minyak ditapak projek. ii. Isu pembakaran sisa pembinaan berlaku di dalam projek JKR. iii. Pihak kontraktor tidak dapat menunjukkan dokumen bukti (bagi proses penyimpanan, penghantaran ke tapak pelupusan dan pelupusan sisa berjadual) seperti resit dan boring semasa Audit dijalankan. iv. Pihak yang terlibat dalam mengendalikan proses penyimpanan, penghantaran dan pelupusan sisa berjadual tidak mempunyai lessen daripada Jabatan Alam Sekitar. i. ArahanTeknik (Jalan) 16/3 Pindaan 2008 ( A Practical Guide for Environmental Protection and Enhancement Works ) ii. Environmental Quality Act, 1974 (Act 127) iii. DOE Environmental Requirements on Schedule Waste iv. DOE Environmental Requirements –A Guide for Investors v. Occupational Safety and Health Act, 1994 RUJUKAN
Image of page 172
pH JKR(JKR20801 0014 15) | 169 SISTEM PENUAIAN AIR HUJAN (SPAH) Mengalakkan penuaian air hujan untuk aktiviti basuhan, landskap dan sistem mengepam tandas bagi tujuan menjimatkan penggunaan air domestik.
Image of page 173
Image of page 174

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 182 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture