Rồi họcách rất hoa mỹ rằng hệ thống

This preview shows page 39 - 42 out of 292 pages.

nền kinh tế sẽ tăng trưởng chậm lại. Rồi họ lại diễn đạt một cách rất hoa mỹ rằng hệ thống thuế lũy tiến nặng hơn sẽ giết chết con ngỗng đẻ trứng vàng. Tuy nhiên, khi xét kỹ, ta có thể nhận thấy rằng luận điểm này hoàn toàn không dựa trên một học thuyết kinh tế hay kinh nghiệm thực tế nào. Học thuyết khuếch tán lợi ích bề ngoài có vẻ hợp lý là do từ lâu, người ta đã tin rằng con người hành động theo động cơ. Nếu tăng thuế với nhóm người thu nhập cao nhất thì phần lợi họ kiếm được từ công sức bỏ ra sẽ giảm đi, vì thế có vẻ như nó sẽ khiến họ làm ít đi, như lời những người ủng hộ thuyết khuếch tán lợi ích. Nhưng mọi cuốn giáo trình kinh tế học đều chỉ rõ rằng việc giảm thu nhập sau thuế còn gây ra một tác động nghịch chiều khác: Khi cảm thấy nghèo đi, người ta có động lực làm việc chăm chỉ hơn để bù đắp phần thu nhập bị mất. Lý thuyết kinh tế không hề đề cập tác động nào sẽ chiếm ưu thế hơn.
Image of page 39
44 G cẩm nang nhà kinh tế tự nhiên Những người chủ trương thuyết khuếch tán lợi ích không chỉ thiếu cơ sở kinh tế lý thuyết mà còn bị thực tế phủ nhận thẳng thừng. Nếu thu nhập thực tế giảm khiến người ta làm việc ít hơn thì ngược lại, thu nhập tăng phải khiến người ta làm nhiều hơn. Trong thế kỷ vừa qua, thu nhập sau thuế tăng đáng kể; như vậy, theo thuyết khuếch tán lợi ích, lý ra thời gian làm việc cũng phải tăng tương ứng. Nhưng trên thực tế, số giờ làm việc trong tuần hiện nay ít hơn nhiều so với thời điểm năm 1900. Thuyết khuếch tán lợi ích cũng dự báo rằng, quốc gia nào có mức lương sau thuế thấp hơn thì số giờ làm việc trong tuần cũng ngắn hơn. Nhưng nhiều ví dụ thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Ví dụ, tuy các giám đốc tại Nhật có thu nhập ít hơn 1/5 so với các đồng nghiệp tại Mỹ và phải trả mức thuế biên cao hơn, nhưng họ không hề làm việc ít hơn. Thuyết khuếch tán lợi ích cũng dự báo mối tương quan thuận chiều giữa sự bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế, có nghĩa rằng chênh lệch trong thu nhập sẽ tạo động lực cho nền kinh tế tiến lên phía trước. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu xem xét dữ liệu của từng quốc gia riêng rẽ trong thời gian qua, họ nhận thấy mối tương quan đó là nghịch chiều. Ví dụ, trong những thập niên ngay sau Thế chiến thứ hai, chênh lệch trong thu nhập khá thấp do hoàn cảnh lịch sử nhưng mức tăng trưởng ở nhiều quốc gia công nghiệp lại rất cao. Ngược lại, từ năm 1973 đến nay, tốc độ tăng trưởng chỉ bằng khoảng một nửa trước đây tuy khoảng cách thu nhập nới rộng liên tục. Các dữ liệu liên quốc gia cũng phản ánh tình trạng tương tự. Ví dụ, khi xem xét dữ liệu của 65 quốc gia lấy từ nguồn của Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế, nhà kinh tế học Alberto Alesina và Dani Rodrick nhận thấy tại
Image of page 40
Trả lời Rush limbaugh aa 45 những quốc gia mà đa số thu nhập rơi vào tay nhóm 5% và 20% người giàu nhất sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn. Ngược lại, nếu đa số thu nhập thuộc sở hữu của nhóm người có thu nhập thấp và trung bình, thì quốc gia đó có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Lại một lần nữa, thực tế quan sát được trái ngược với dự báo dựa trên thuyết khuếch tán lợi ích. Thế giới quan của những người ủng hộ thuyết khuếch tán lợi
Image of page 41
Image of page 42

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 292 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors