Kako bi se to ostvarilo rashladno sredstvo mora osigurati brzinu hlađenja veću

Kako bi se to ostvarilo rashladno sredstvo mora

This preview shows page 63 - 65 out of 225 pages.

u strukturi. Kako bi se to ostvarilo, rashladno sredstvo mora osigurati brzinu hlađenja veću od kritične s ciljem o čuvan ja austenita do M s temperature. Ako se pri tome ne dostigne M f temperatura, hlađenje treba nastaviti do nižih temperatura. 1.6.1 IDEALNO RASHLADNO SREDSTVO Iz TTT-dijagrama vidljivo je da je stabilnost austenita najmanja pri srednjim temperaturama. Brzina hlađenja mora biti dovoljno velika da se ne presječe "nos" TTT - dijagrama. Pri nižim temperaturama, zbog veće stabilnosti austenita, hlađenje se može usporiti što rezultira izjednačenjem temperatura u svim slojevima i manjim zaostalim toplinskim naprezanjima nakon obrade. Dakle, idealno rashladno sredstvo moralo bi osigurati brže hlađenje pri višim i sporije pri nižim temperaturama. 1.6.2 REALNA RASHLADNA SREDSTVA Mogu biti: kruta, tekuća, fluidizirani prah i plinovita. 1.6.2.1 Kruta rashladna sredstva Rijetko se koriste. Mogu biti glatke metalne ploče ili vodom hlađeni metalni kalupi. Metalni kalupi imaju dvostruku ulogu: hlađenje i sprječavanje toplinskih deformacija. Metalne ploče moraju imati dovoljnu masu, ako se dodatno ne hlade, kak o se same ne bi previše zagrijale. Raširen i su postupci samokaljenja ( slika 1.64 ) kod kojih se npr. visokofrekventnom strujom zagrijava samo površinski sloj predmeta (npr. površina zuba zupčanika), a prestankom zagrijavanja površinu zakali hladni nezagrijani dio jezgre. 1.6.2.2 Tekuća rashladna sredstva Najčešće se koriste: čista voda, voda s aditivima (ubrzivači ili usporivači), ulje za kaljenje, metalne i solne kupke te ukapljeni plinovi. Voda i ulja za kaljenje koriste se za hlađenje do sobne temperature. Spadaju u skupinu rashladnih sredstava koja isparavaju. Dok je temperatura površine predmeta koji se kali veća od temperature isparavanja, na njegovoj površini stvara se parni/plinski omotač (Leidenfrostov efekt). Taj omotač sprječava vlaženje te izolira predmet i smanjuje intenzitet odvođenj a topline. Za ugljične čelike najviše se koristi čista voda . Voda odstupa od idealnog rashladnog sredstva jer na nižim temperaturama prebrzo hladi predmet i uzrokuje velika toplin ska naprezanja i pucanje. Veliki nedostatak čiste vode je i njena velika korozivna agresivnost. To je najjeftinije rashladno sredstvo. Nedostatci koje ima voda mogu se otkloniti dodatkom aditiva. Ubrzanje hlađenja postiže se dodavanjem kuhinjske soli. Međ utim, korozijska agresivnost time se dodatno povećava. Slika 1.65 prikazuje u tjecaj sadržaja kuhinjske soli u vodi na brzinu hlađenja . Do razvoja aditiva za vodu ulje za hlađenje bilo je jedino rashladno sredstvo s blažim djelovanjem. Prednost ulja u odnosu na vodu je ta što je njegova temperatura isparavanja 300 - 600ºC , dok je za Slika 1.64. Samokaljenje površine zuba zupčanika [16]
Image of page 63
64 vodu 100ºC. Temperatura isparavanja ulja ovisi o njegovoj molekularnoj težini. Što je ona veća, viša je i temperatura isparavanja, što skraćuje fazu parnog omotača. Uljima se dodaju aditivi koji sprječavaju njihovo starenje.
Image of page 64
Image of page 65

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes