Тако? сприяє дотриманню

This preview shows page 3 - 4 out of 25 pages.

також сприяє дотриманню стійких темпів економічного зростання, стабільності банківської системи, стабільності валютного ринку, однак якщо це не суперечить досягненню основної мети якою є цінова стабільність. Такий режим монетарного устрою, який має акцент на внутрішній стабільності грошової одиниці називають інфляційним таргедуванням. (темп інфляції є цільовим орієнтиром) 12)Структура НБУ Структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням. Вищим органом управління є Рада НБУ, керівним органом є правління НБУ. Також до системи (структури) НБУ входять: ~ центральний апарат ~ філії ( територіального правління) ~ розрахункові палати ~ банкнотно монетний двір ~ фабрика банкнотного паперу ~ державна скарбниця України ~ центральне сховище ~ спеціалізовані підприємства ~ банківські навчальні заклади ~ інші підрозділи що забезпечують діяльність НБУ 13)Керівні органи НБУ і їх основні завдання Вищим органом управління є Рада НБУ, керівним органом є правління НБУ. Основним завдання Ради НБУ є розроблення Основних засад грошово кредитної політики та здійснення контролю за реалізацією грошово кредитної політики та здійснення контролю за реалізацією грошово-кредитної політики. Рада впливу на правління не має. 14)Склад і порядок формування Ради НБУ Рада складається з 15 членів, 7 призначає президент, 7 верховна рада, Голова НБУ входить до складу ради за посадою. Термін повноважень членів ради 7 років. Голова ради обирається членами Ради зі складу Ради на термін три роки. Головою Ради НБУ не може бути обрано Голову НБУ.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture