Het meest gebruikte reagens voor het neerslaan van

Info icon This preview shows pages 239–242. Sign up to view the full content.

Het meest gebruikte reagens voor het neerslaan van hydroxiden is een ammoniakoplossing. Het aantal metaalionen dat met behulp van een ammoniakoplossing kan neergeslagen worden is groot, waaronder Al(III), Be(II), Cr(II), Ga(III), In(III), Fe(III), Tl(III), Th(IV) en de zeldzame aarden. Ba(II), Ca(II), Mg(II), Mn(II) en Sr(II) worden niet neergeslagen door ammoniumhydroxide, in de aanwezigheid van ammoniumchloride (ontstaat als het staal in HCl-oplossing is opgelost). Co(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II) slaan wel neer, maar lossen terug op door de vorming van complexe amminen. De pH waarbij het hydroxide begint neer te slaan is afhankelijk van het oplosbaarheidsproduct van het metaaloxide en van de concentratie van het metaalion. Een nadeel van scheiding door neerslagvorming onder de vorm van een hydroxide, is dat de neerslag vaak gelatineus is en daardoor moeilijk te filtreren en te wassen. Bovendien heeft de neerslag de neiging om kationen en anionen uit de oplossing te adsorberen, wat tot
Image of page 239

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.