12 mô hình ước lượng sự tác động của

Info icon This preview shows pages 19–21. Sign up to view the full content.

1.2. MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NỢ CÔNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Trong bài nghiên cứu của hai tác giả Folorunso S.Ayadi and Felix O.Ayadi (2008), The impact of external debt on economic growth: a comparative study of Negeria and South Africa , Texas Southern University, đã ứng dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (Least Square) để chạy hồi quy tuyến tính nhằm đo lường tác động của nợ và gánh nặng thanh toán nợ nước ngoài lên sức mạnh của nền kinh tế và sự đầu tư ở Nigeria và Nam Phi giai đoạn 1980 – 2008 thông qua 5 biến: tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu hàng năm, tỷ lệ đầu tư trên GDP thực, tỷ lệ thanh toán nợ trên GDP thực, quy mô nợ nước ngoài đối với GDP thực và tăng trưởng vốn GCAP.
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 10 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt octastar4 Mô hình hồi quy tổng quát PRM Y i = 1 β + 2 β EXPO i + 3 β GCAP i + 4 β DSERGDP i + 5 β DEBGDP i + 6 β GFIGDP i + u i (1.1) octastar4 Hàm hồi quy tổng thể PRF E(Y / EXPO i , GCAP i , DSERGDP i , DEBGDP i , GFIGDP i ) = 1 β + 2 β EXPO i + 3 β GCAP i + 4 β DSERGDP i + 5 β DEBGDP i + 6 β GFIGDP i (1.2) 1.3. NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 1.3.1. Tóm lược những quan điểm của các nhà kinh tế học trên thế giới về tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế octastar4 Theo quan điểm của Folorunso S.Ayadi và Felix O.Ayadi (2008) 1 , nợ công là một trong những nguồn thuộc cấu trúc vốn tài chính của bất kỳ một nền kinh tế nào, đặc biệt là đối với những đất nước đang phát triển thuộc Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ La Tinh. Đặc trưng bởi một cấu trúc vốn nội bộ không thỏa đáng, do đó nền kinh tế quốc gia luôn loay hoay trong vòng quay lẩn quẩn như thiếu nguồn vốn đẩu tư để nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng và cập nhật công nghệ kỹ thuật nên năng suất sản xuất thấp dẩn đến thu nhập thấp, kéo theo là tiết kiệm cũng thấp và tiếp tục quay lại với cấu trúc vốn nội bộ thiếu thốn. Vì vậy, việc thu hút những kiến thức chuyên môn trong công tác quản lý tài chính quốc gia cũng như sự hỗ trợ tài chính từ những nước Phương Tây để khắc phục sự khó khăn về nguồn lực này là điều cần thiết. Tuy nhiên, sử dụng nợ nước ngoài cũng còn nhiều trăn trở, dù không xét về yếu tố chính trị thì nợ nước ngoài vẫn là sự ràng buộc chính yếu đến cấu trúc vốn của những quốc gia đang phát triển. Bởi sự dồn tích khi đến hạn phải thanh toán cả vốn gốc và lãi của nó. Do đó, nợ dần trở nên không góp phần một cách đáng kể cho sự phát triển tại những đất nước đang phát triển trong dài hạn.
Image of page 20
Image of page 21
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern