Ey burde d\u00eelemr\u00e2 tu bedin \u015fekl u \u015femail Perv\u00e2 yi keset nist cih\u00e2ni betu m\u00e2\u0131l L

Ey burde dîlemrâ tu bedin şekl u şemail pervâ yi

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Ey burde dîlemrâ tu bedin şekl-u şemail Pervâ-yi keset nist cihâni betu mâıl L X Ey huylan güzel sevgili, gözlerinin sih- rine.. ey falı kutlu güzel, hattının remzine andolsun! Ey benim abıhayatım, lâlinin tatlı zül&li- ne.. ey güzellik bahan, rengine ve kokuna andolsun! 420. Keklik şiveli cilvelerine, ahu gözlerinin bakışma benzeyen bakışlarına.. Güzel huyunun kokusuna, sabah nefha- sına, zülfünün kokulanyle şimal rüzgârının kokusuna andolsun! Gözümüzün mührü olan akika, söz hok- kasının incisi olan incüerine.. Akıl gülşeni olan o yanak sahifesine, ha- yâl konağı olan o görüş bahçesine andolsun! Senin nzanı tahsile çahşan Hafız’a bir iltifat edersen ömre bile ehemmiyet vermez., değü, mala, mülke [ #] ! [ #] Su di, yanındaki on bir divanın hiç birinde bu gazelle bundan önceki gazelin bulunmadığını kaydederek her ikisinin de Hafız’a aidiyetinden şüphe etmektedir; C. 2. S. 170.
Image of page 2
HAFIZ DİVANI 607 Besihr-i Jucbet-i çeşm-i tu ey huceste hisâl Beremz-i hatt-î lu ey âyet- humâyun- fâl — M — LXL 425 . Bayram günü., ben bugün şu niyeti kur- maktayım: Otuz günlük elde ettiğim şeyin hepsini vereyim, şarap kadehini ele alayım! İki üç gün oldu ki şaraptan kadehten uzak düştüm., bu yüzden ne utanıyorum bilsen! Bundan böyle halvette oturmam, hattâ tekke zahidi ayağıma zincir bile vursa imkân yok!
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors